Nedir

Sol Ventrikül Destek Cihazı (VDC)

Sol ventrikül destek cihazı (VDC), kalbinizin alt sol odacığından (sol ventrikül) vücudunuzun kalanına kan pompalamaya yardım eden, vücuda yerleştirilebilir mekanik bir pompadır. VDC’ler kalpleri zayıflamış veya kalp yetmezliği olan insanlarda kullanılır.

Kalp transplantasyonu için veya kalbinizin kendi başına etkili bir şekilde kan pompalayacak kadar güçlenmesini beklerken VDC kullanabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca, kalp yetmezliğiniz varsa ve kalp nakli için iyi bir aday değilseniz, uzun vadeli tedavi olarak VDC kullanmanızı tavsiye edebilir.

VDC’nin yerleştirilme işlemi, açık kalp ameliyatını gerektirir ve ciddi riskleri vardır. Fakat ağır kalp yetmezliğiniz varsa VDC hayat kurtarıcı olabilir.

Niçin Yapılır

Neden Yapılır

VDC, kalp yetmezliğinin tedavisi olarak göğsünüze yerleştirilir. Doktorunuz aşağıdaki durumlarda size sol ventrikül destek cihazını tavsiye edebilir:

 • Kalp nakli için bekliyorsanız. Kalp için uygun bir donör bulunmasını beklerken, size geçici olarak VDC takılabilir. VDC, hastalanmış bir kalbe rağmen kan pompalayabilir ve yeni kalbiniz takıldığında alınır. Kalp nakli için beklerken VDC takıldığında buna ‘nakile köprü’ denir.
 • Kalbinizin fonksiyonu yeniden normal olabilecekse. Kalp yetmezliğiniz geçici ise, doktorunuz, kalbiniz yeniden kendi başına kan pompalayacak kadar sağlıklı hale gelinceye dek, bir VDC takılmasını tavsiye edebilir. Kalp ameliyatından çıktığınızda da kısa süreliğine size bir VDC takılması mümkündür. VDC yalnız birkaç haftalığına veya aylığına takılabilir.
 • Kalp nakli için iyi bir aday değilseniz. VDC’ler, kalp yetmezliği olan ama kalp nakli için uygun aday olmayan insanların uzun vadeli tedavileri için, gittikçe daha fazla kullanılmaktadırlar. VDC’ler yaşam kalitenizi iyileştirebilir ve birçok rutin faaliyeti gerçekleştirmenize olanak sağlayabilir. Kalp yetmezliği için kalıcı bir tedavi olarak VDC takıldığında, buna ‘nihai tedavi’ denir.

Riskler

Riskler

VDC’lerin takılmasının ve kullanılmasının, aşağıdakiler de dahil bir takım nadir, ama ciddi riskleri vardır:

 • Kan pıhtıları. Kanınız VDC’den geçerken kan pıhtıları oluşabilir. Kan pıhtıları, kalbinizden normal kan akışını yavaşlatabilir veya bloke edebilir. Bu durum ise, felce, kalp krizine yol açabilir ya da VDC’nin çalışmayı durdurmasına sebep olabilir.

Doktorunuz, VDC takıldıktan sonra kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olması için, kan sulandırıcı aspirin veya varfarin gibi ilaçlar verebilir. Yaşamı tehdit eden kan pıhtıları riskini azaltmak için, varfarin alımı ile ilgili talimatlara dikkatli bir şekilde uymak çok önemlidir. Varfarin, tam olarak belirtildiği şekilde alınmadığında, tehlikeli yan etkileri olan bir ilaçtır. Bu yüzden, uymanız gereken herhangi bir özel talimat varsa, konu hakkında doktorunuzla konuşun.

 • Kanama. VDC’nin takılması, açık kalp ameliyatını gerektirir. Açık kalp ameliyatı, ameliyattan sonra kanama riskinizi arttırır. Pıhtılaşma riskini azaltmak için kanı sulandırıcı ilaçlar almak da, tehlikeli kanama riskine yol açar .
 • Enfeksiyon. VDC’nin güç kaynağı ve kumanda ünitesi, vücudunuzun dışında bulunur. Bu ünite, derinizdeki bir porta bağlı olduğundan, mikropların porta girmesi ve ciddi enfeksiyona sebep olması riski yüksektir. Siz ve sağlık ekibiniz, portun yakınında ağrı veya kırmızılık, bölgeden boşalan sıvı veya ateş  gibi enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmalısınız.
 • Cihaz bozuklukları. VDC’nizin, takıldıktan sonra düzgün bir şekilde çalışmaması mümkündür. Cihazın pompalama eylemi tam olarak çalışmayabilir, kalbinizden yeterli kan pompalanmayabilir. Cihazın güç kaynağında da bozukluk olabilir ve cihazın diğer kısımları doğru bir şekilde çalışmayı durdurabilir. Bu problemlerin her birinin derhal tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır.
 • Sağ kalp yetmezliği. VDC’ler kalbinizin sol ventrikülünden, VDC takılmadan önce kalbinizin pompaladığından daha fazla kanı pompalar. Sağ ventrikülünüz, artan kan miktarını pompalamak için gerekli güçten yoksun olabilir.

Sağ kalp yetmezliğine yakalanırsanız, ilaçlar, sağ ventrikülün pompalama yeteneğini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sağ ventrikülü desteklemek için bir sağ ventrikül destek cihazı da (SVDC) takılabilir.

Nasıl Hazırlanacaksınız

Nasıl Hazırlanırsınız?

VDC’niz takılmadan önce, ameliyata hazırlanmak için bir süre hastanede kalırsınız. Hastanedeyken güçsüzleşmiş kalbiniz veya kalp yetmezliğiniz için başka tedaviler görebilirsiniz. Doktorlar VDC takılması için, ameliyat olacak kadar sağlıklı olduğunuza emin olmak isterler. Ameliyattan önce, aşağıdakiler de dahil bir çok teste veya diğer işleme ihtiyacınız olabilir:

 • Ekokardiyogram. Bir görüntüleme testi olan ekokardiyogram, doktorunuzun kalbinizin pompalama işlevini belirlemesine, kalp kapakçıklarınızı kontrol etmesine ve kalp yetmezliğinizin sebebini tespit etmesine yardımcı olur. Bu tespitler, doktorunuzun, sizin VDC için uygun bir aday olup olmadığınıza ve başka tedavi seçeneklerinin uygulanıp uygulanamayacağına karar vermesine olanak sağlar.
 • Göğüs röntgeni. Doktorunuz, göğüs röntgenini kalbinizin ve akciğerlerinizin büyüklüğünü ve şeklini görmek için kullanır.
 • Kan testleri. Doktorunuz, VDC yerleştirme ameliyatından önce, karaciğerinizin ve böbreklerinizin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını görmek için kan testleri isteyebilir. Doktorunuz ayrıca, kalbinizin ne kadar iyi çalıştığını gösteren, kanınızdaki diğer kimyasalları kontrol edebilir. Kan testleri çoğunlukla diabet, tiroid problemlerini veya ameliyat olmadan önce tedavi edilmesi gerekecek olan enfeksiyon semptomlarını kontrol etmek için kullanılır.
 • Elektrokardiyogram (EKG). Elektrokardiyogram, doktorunuzun ameliyattan önce kalbinizin ritmini kontrol etmesine yardımcı olur.
 • Kardiyak kateterizasyon. Bu testte, kısa bir tüp (kılıf), üst bacağınızdaki (kasık) veya kolunuzdaki bir damara veya artere sokulur. Daha sonra içi boş, esnek ve daha uzun bir tüp (kılavuz kateter) kılıfa sokulur. Bir monitördeki röntgen görüntülerinin yardımıyla doktorunuz, kılavuz kateteri bu arterden kalbinize yönlendirir. Bu test, kalbinizdeki basınçları kontrol etmekte, VDC için uygun bir aday olup olmadığınızı ve ilave cihazlara ihtiyacınız olup olmadığını belirlemekte kullanılabilir.

 

Hastanedeyken VDC’nizin nasıl çalıştığını da öğrenirsiniz. Aşağıdaki konularda özel talimatlar alırsınız:

 • Güvenlik tedbirleri
 • Kumanda üniteniz, VDC’nizde bir problem olduğu sinyali verirse ne yapacağınız
 • Pilin bitmesi veya VDC’nizde oluşacak diğer güç kayıpları gibi acil durumlara nasıl yanıt vereceğiniz
 • VDC’nize nasıl bakım yapacağınız
 • Cihazınıza zarar vermeden nasıl banyo yapacağınız
 • VDC’nizle nasıl yolculuk yapacağınız
 • Siz ve aileniz, cihazınızla ilgili stres ve anksiyete ile nasıl başa çıkacak ve yeni yaşam tarzınıza nasıl uyum sağlayacaksınız

Neler Yaşayacaksınız

Ne Bekleyebilirsiniz?

İşlem Sırasında

VDC yerleştirilmesi işlemi, genellikle dört ile altı saat süren bir açık kalp ameliyatıdır. İşlem sırasında uykuda olursunuz, bu yüzden herhangi bir ağrı hissetmemelisiniz.

Ameliyatınız sırasında, nefes alıp vermenize yardım eden bir makineye (suni solunum cihazı) bağlı olursunuz. Bir tüp boğazınızdan aşağı akciğerlerinize gönderilir ve suni solunum cihazına bağlanır. Ameliyatınızından sonra, birkaç gün suni solunum cihazına bağlı kalmanız gerekebilir.

VDC’nin yerleştirilmesi için, göğsünüzün ortasına bir kesik açılır. Göğüs kemiğiniz (sternum) ayrılır ve göğüs kafesiniz açılır, böylece doktorlar kalbiniz üzerinde çalışabilir. Kalbiniz ameliyat sırasında durur. Oksijenlenmiş kanın ameliyat sırasında vücudunuzda akmasını sağlayan bir kalp-akciğer bypass makinesine bağlanırsınız.

VDC’niz yerleştirildikten ve düzgün bir şekilde çalıştıktan sonra, doktorunuz sizi kalp-akciğer bypass makinesinden ayırır, böylece VDC kalbinizden kan pompalamaya başlayabilir.

Bazı VDC’ler, kanı kalbinizin yaptığı gibi bir pompalama eylemi ile pompalar. Diğer VDC’ler, kalbinizden sürekli bir kan akışının gerçekleşmesini sağlar. VDC’nizden sürekli kan akışı varsa vücudunuz ihtiyacı olan kanı alsa da nabzınız normal olmayabilir.

İşlemden sonra

Ameliyattan uyandığınızda yoğun bakım ünitesinde olursunuz. Yoğun bakımda birkaç gün kalırsınız ve burada intravenöz hatlardan beslenir, sıvıları ve ilaçları alırsınız. İdrarınızı boşaltmak için mesanenizde bir tüp olur ve göğsünüzdeki diğer tüpler sıvı ve kanı boşaltır. Akciğerleriniz ameliyattan hemen sonra düzgün bir şekilde çalışmayabileceğinden, kendi başınıza nefes alıp verene kadar, birkaç gün daha suni solunum cihazına bağlı kalmanız gerekebilir.

Yoğun bakım ünitesinde geçirdiğiniz birkaç günden sonra, muhtemelen normal bir hastane odasına alınırsınız. İyileşme sürecinde, hemşireler sizin gittikçe daha fazla aktif olmanıza yardımcı olacaklardır. Yataktan çıkmanıza, dik oturmanıza ve hastane koridorlarında dolaşmanıza yardımcı olabilirler. Ayrıca gücünüzü kazanmaya ve günlük faaliyetleri yapmaya yardımcı olması için, fizik tedavi uzmanını da ziyaret edebilirsiniz. Yoğun bakım ünitesinde ve hastanede geçireceğiniz zamanın süresi, işlemden önceki durumunuza ve VDC’niz yerleştirildikten sonra ne kadar iyileştiğinize bağlı olarak değişir.

Hastanedeyken, enfeksiyonu ve diğer komplikasyonları önlemek için, muhtemelen size antibiyotik ve kanı sulandırıcı ilaçlar verilecektir. Doktorlar, böbrek fonksiyonunuzu kontrol etmek ve ilaçlarınızın etkili olduğundan emin olmak için periyodik olarak kan testleri isteyeceklerdir.

Hastanede iyileşirken aile ve arkadaş ziyaretleri işinizi kolaylaştırabilir. Ziyaretçiler bazı fiziksel aktiviteleri yapmanıza yardımcı olabilirler ve eve döndüğünüzde VDC’nizin bakımında size nasıl yardım edeceklerini öğrenebilirler.

Sonuçlar

Sonuçlar

Hastaneden taburcu olduktan sonra, günlük faaliyetlerin çoğuna geri dönebilirsiniz. Durumunuza bağlı olarak işe dönebilir, cinsel olarak aktif olabilir ve araba kullanabilirsiniz. Doktorunuz hangi faaliyetlerin sizin için uygun olduğunu söylemelidir.

VDC’nizin nasıl çalıştığının kontrol edilmesi için uzmanlaşmış bir klinikte veya hastanede haftalık randevularınız olabilir. Doktorunuz ayrıca bir kardiyak rehabilitasyon programı tavsiye edebilir. Kardiyak rehabilitasyon programı, kalp krizinden sonra, diğer kalp hastalığı biçimlerinden veya kalp hastalığını tedaviye yönelik ameliyattan sonra, iyileşmeniz için tasarlanmış özel egzersiz ve eğitim programıdır.

VDC ile yaşamak stresli görünebilir. VDC’nizin çalışmayı bırakacağından veya enfeksiyon kapacağınızdan endişelenebilirsiniz. Kalp nakli için bekliyorsanız, kalp bağışlayacak uygun bir donör bulunana kadar, VDC’nizin sizi hayatta tutamayacağından endişelenebilirsiniz. Bu şekilde hissediyorsanız, sağlık ekibine ve ailenize söyleyin. Nasıl hissettiğinizi tartışmak, bir destek grubuna katılmak ve profesyonel bir danışmanla konuşmak yardımcı olabilir.

VDC ve Kalp Nakilleri

Kalp naklini beklerken, kalbinizin kan pompalamasına yardımcı olması için VDC takıldıysa, bekleme sırasında olduğunuz süre içerisinde, doktorunuz ve nakil merkezi ile yakın temasta olursunuz. Kalp için uygun bir donörün bulunması ihtimaline bağlı olarak, muhtemelen seyahatleriniz hastaneden iki saatlik mesafe ile sınırlandırılabilir.

Dyt. Özge Mergen SAĞLAM

Merhaba ozge hanim size ulasmak icin cok ugrastim en son bu sitede bulabildim diyet ile destek almak iatiyorum sizinle nasil iletisim saglayabilirim... devamı