Yapılan çalışmalar, ruh sağlığı problemleri bulunan kişilerde ayrıca astım hastalığıyla karşılaşılma riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Yetişkinler üzerinde, ruh sağlığı ve astım hastalığına yakalanma oranları konusunda yapılan yeni bir çalışmada, her iki olumsuz durum arasında bağlantı olabileceğine dair ipuçlarına rastlandı. 

300 binden fazla yetişkinden elde edilen veriler değerlendirilerek yapılan çalışma, ruh sağlığında olumsuzluklar olduğunu bildirenlerin, bu şartların ortaya çıkışından önceki bir ay içinde astım hastalığı rapor ettiklerini gösteriyor.

2006 yılında yapılan ankette, katılımcılara bir önceki ay içinde yaşadıkları stres, depresyon ve duygusal sorunlar hakkında da sorular soruldu. Ayrıca bir doktor, hemşire veya diğer sağlık personeli tarafından daha önce astım tanısı konulup konulmadığı ve eğer konulduysa astımın devam edip etmediği sorularına cevaplar istendi. 

Sonuçlar, bir önceki ay içinde kötü ruh sağlığı koşullarında bulunduklarını bildiren kişilerde astım rahatsızlığıyla karşılaşılma riskinin, ruh sağlığı normal seyreden kişilere oranla yüzde otuz sekiz oranında daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. 

Bir önceki ay içinde bir ila iki hafta boyuca olumsuz sağlık koşullarına sahip olan kişilere sorulan sorularla, bu kişilerden yüzde 49’unun astım hastalığına sahip oldukları sonucu elde edildi. İki veya üç hafta boyunca olumsuz ruh sağlığı koşullarında yaşayan kişilerde bu oran yüzde 67 olarak ölçüldü. Araştırmada bir önceki ayda üç hafta veya daha fazla olumsuz ruh sağlığı koşullarında yaşadığını raporlayan insanlarda, astımla karşılaşılma olasılığının iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. . 

Araştırmacılar, katılımcıların yaş, cinsiyet, ırk, sigara, medeni durum, obezite, egzersiz, genel sağlık ve sosyal sınıf durumları konusunda istatistikler çıkardı. Fakat katılımcıların geçmişlerinde astım veya alerji tecrübesi, erken doğumla dünyaya gelmiş olmak, sigara içen annelere sahip olmak gibi, diğer faktörlerin bulunduğuna dair veriler saptanmadı. 

Araştırma sonuçları çeşitli sağlık bültenlerinde yayınlanmış olmasına rağmen, zaman içinde katılımcıların takip edilememesi, verilerin kısmen katılımcıların kendi beyanlarına dayanması ve çalışmanın sadece yetişkinler üzerinde yapılmış olması gibi nedenlerle, ruh sağlığının astım üzerindeki etkileri konusundaki iddialar, henüz tam olarak kanıtlanamamıştır. 

Fakat araştırmacı ekibin, ruh sağlığı sorunları ve astım arasında olası bir bağlantı hakkında yaptığı diğer gözlemsel çalışmalar, bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

İLGİLİ MAKALE

Astımın Nedenleri

Prof. Dr. Barbaros ILIKKAN

hocam bende astım var ventolin kullanıyorum önerebileceğiniz başka ilaçlar varsa sevinirim yaşım 13... devamı