Nevralji

Nevralji, sinir yolunu takip eden keskin, sarsıcı ağrıdır ve sinirin tahrişi veya hasarından kaynaklanır.

Nedir

Nevralji, sinir yolunu takip eden keskin, sarsıcı ağrıdır ve sinirin tahrişi veya hasarından kaynaklanır.

Sebepler

Nevralji sebepleri şunlardır:

·         Kimyasal tahriş

·         Kronik böbrek yetmezliği

·         Şeker hastalığı

·         Herpes zoster (zona), HIV, Laym hastalığı ve sifilis (frengi)

·         Cisplatin, paklitaksel veya vinkristin gibi ilaçlar

·         Porfiri

·         Sinirlere yakındaki kemikler, bağdokular, kan damarları veya tümörlerden baskı

·         Travma (ameliyat dahil)

Birçok vakada sebep bilinmez.

Postherpetik nevralji ve trigeminal nevralji en yaygın iki nevralji türüdür. İlişkili ama daha az yaygın bir nevralji, boğazdaki hissi sağlayan glosofarinjeal siniri etkiler.

Nevralji ileri yaştaki kişilerde daha yaygındır ama her yaşta meydana gelebilir.

Belirtiler

 • Hasarlı sinir yolu boyunca ciltte artan duyarlılık, öyle ki her dokunuş veya baskı ağrı olarak hissedilir.
 • Sinir yolu boyunca uyuşukluk
  • Her nöbette aynı yerde
  • Keskin, bıçak gibi
  • Gelip gidebilir (aralıklı) ya da sürekli, yanan ağrı olabilir
  • Bölge hareket ettiğinde kötüleşebilir
 • Aynı sinir tarafından beslenen kaslarda kuvvetsizlik veya tamamen felç

Tıbbi Bir Uzmanla Ne Zaman İletişime Geçilmeli

Şu durumlarda sağlık uzmanınızla iletişime geçin:

 • Zona meydana gelirse
 • Nevralji belirtileri olursa, özellikle reçetesiz ağrı kesiciler ağrınızı geçirmezse
 • Şiddetli ağrınız varsa (ağrı uzmanıyla görüşün)
 • Ameliyat komplikasyonları
 • Ağrıdan kaynaklanan sakatlık
 • Ağrıyı kontrol etmek için kullanılan ilaçların yan etkileri
 • Nevralji teşhis edildikten sonra gereksiz diş işlemleri

Komplikasyonlar

Testler

Sağlık uzmanı şunları soracak:

 • Ağrının ne zaman başladığı
 • Potansiyel olarak ilişkili sorun olup olmadığı
 • Yeni yaralanma veya sağlık değişiklikleri olup olmadığı

Muayene şunları gösterebilir:

 • Ciltte anormal his
 • Derin tendon reflekslerinin kaybı
 • Kas kütlesi kaybı
 • Terleme eksikliği (terlemeyi sinirler yönetilir)
 • Genelde yüzün altı, çene ve nadiren şakakla alında sinir boyunca hassasiyet
 • Tetik noktaları (hafif bir dokunuşun bile ağrıyı tetiklediği bölgeler)

Diş muayenesi, yüz ağrısına neden olabilecek diş bozukluklarını (örneğin diş absesini) eleyebilir. Başka belirtiler (örneğin kızarıklık veya şişme) enfeksiyon, kemik kırıkları veya romatoid artrit gibi durumları elemeye yardımcı olabilir.

Nevralji için özel testler yoktur ama ağrının nedenini bulabilmek için aşağıdaki testler yapılabilir.

 • Kan şekeri, böbrek işlevi ve başka olası nevralji sebeplerini kontrol eden kan testleri
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Elektromiyografiyle sinir iletimi
 • Omurilikten su alma (lumbar ponksiyon)

Tedavi

Tedavinin amacı, (bulunursa) sinir sorununu tersine çevirmek veya kontrol etmek ve ağrıyı hafifletmektir. Tedavi ağrının sebebi, yeri ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Nevraljinin sebebi asla bulunmasa da durum kendiliğinden iyileşebilir veya zamanla yok olabilir.

Sinire yakındaki kemikler, bağdokular, kan damarları veya tümörlerden gelen baskıyı kaldırmak için ameliyat gerekebilir.

Kan şekerinin sıkı kontrolü nevralji meydana gelen şeker hastalarında iyileşmeyi hızlandırabilir.

Ağrıyı kontrol eden ilaçlar şunlar olabilir:

 • Antidepresan ilaçlar (amitriptilin, nortriptilin veya duloksetin)
 • Nöbet önleyici ilaçlar (karbamazepin, gabapentin, lamotrijin, fenitoin veya pregabalin)
 • Reçetesiz hafif analjezikler (aspirin, asetaminofen veya ibuprofen)
 • Şiddetli ağrının kısa süreli hafiflemesi için narkotik analjezikler (kodein) ama bunlar her zaman iyi gelmez
 • Kapsaisin içeren topikal kremler

Diğer tedaviler şunları içerebilir:

 • Lokal ağrı kesici (anestezik) ilaç enjeksiyonu
 • Sinir blokları
 • Fizik terapi (bazı nevralji türleri, özellikle postherpetik nevralji için gerekebilir)
 • İşlemler (radyofrekans, ısı, balon kompresyonu veya kimyasal enjeksiyonu kullanarak sinir ablasyonu)

Maalesef, bu işlemler belirtileri iyileştirmeyebilir ve his kaybı veya anormal hislere yol açabilir.

Başka tedavi yöntemleri başarısız olunca doktorlar motor korteks simülasyonu (MCS) deneyebilirler. Beyin bölgesinin üzerine bir elektrot yerleştirilir ve cildin altındaki bir nabız jeneratörüne kancalanır.

Önleme

Şeker hastalıkları ve böbrek yetmezliği gibi ilişkili bozuklukları tedavi etmek bazı nevraljileri önleyebilir. Kan şekerinin sıkı kontrolü şeker hastalarındaki sinir hasarını önleyebilir. Zona durumunda, antiviral ilaçların ve herpes zoster virüs aşısının nevraljiyi önleyebileceğine dair kanıtlar vardır.

 • Nevralji
 • sinir ağrısı