Burada kadının hem annelik hem de dişilik güdüleri tehdit altındadır. Kadın bir yandan ölüm korkusuyla, bir yandan da dişiliğini, etkisini kaybetme korkusuyla savaşır. Bu dönemde kadının sosyal yaşamını desteklemek, psikolojik olarak desteklemek, cerrahi ve tıbbi tedavileri kadar önemlidir.
 
Her kadına özel program
 
Meme kanserine yakalanmış olan kadının ailesi de ciddi olumsuz etkiler altında kalır. Çünkü çok sevdikleri bir kişinin hayatı ve yaşantısı tehdit altındadır. Bu nedenle meme kanserine yakalanmış bir kadının ailesinin de desteklenmesi ve özellikle hastalık, hastalıkla savaş ve hastayla iletişim konusunda mutlaka eğitilmesi gerekir.

Video: Meme Kanseri
 
Bu destekleme ve eğitim programları her kadına özel oluşturulmalıdır. Çünkü her kadın özeldir ve beklentileri, hayatla ilgili programları, yakınları, sosyokültürel durumları farklıdır. Bu yüzden kadının ihtiyaçlarına uygun olarak ve yakınlarının vereceği bilgiler doğrultusunda bir program hazırlayıp uygulamak, en uygun yöntem olacaktır.
 
Destek ekip işidir
 
Destek bir ekip işidir. Bu ekipte mutlaka hastanın cerrahının, bir psikiyatristin ve bir meme kanseri koçunun olması ideal olanıdır.
 
Özellikle hastanın cerrahıyla olan iletişimi çok önemlidir. Çünkü hasta vücudunu cerrahına teslim eder ve esas iyileştiren doktor olarak onu görür. Dolayısıyla onu kendine en yakın olarak hisseder. Burada cerraha büyük görev düşer. Hastayı iyi algılayabilmek, onu iyi hissedebilmek, onunla empati kurabilmek bu destek programının temelini oluşturur.
 
Sosyal ve psikolojik olarak desteklenmiş hasta, bu tedavi sürecini çok daha kolay ve çabuk atlatır. Aynı şey hastanın yakınları için de geçerlidir.
İLGİLİ MAKALE

Meme Kanserinin Evreleri

Prof. Dr. Erhun EYÜBOĞLU

Merhabalar Erhun Hocam benim size bir sorum olacaktı annem 45 yaşında sol göğsünde bir sertlik hissetmesi nedeniyle mamografi çektirdi sonuçlarında m... devamı