Y: Meme kanseri sadece kadınlarda görülür.
D: Meme kanseri erkeklerde de görülebilmekle beraber, oldukca nadirdir. Tüm meme kanserlerinin % 1’inden azı erkeklerde görülür.
Y: Sadece ailesinde meme kanseri olanlar risk altındadır.
D: Ailede meme kanseri bulunması kişide meme kanseri riskini arttırmakla beraber, meme kanserlerinin yaklaşık % 80’i herhangi bir risk faktörü bulunmayanlarda gelişmektedir.
Y: Meme kanseri genetik kökenli bir hastalıktır.
D: Meme kanserlerinin sadece %5-10’unda genetik anormallik söz konusudur. BRCA1 ve BRCA2 isimli  iki genin meme kanseri ile ilişkisi kanıtlanmıştır. Kadınların sadece % 1’i bu geni taşımaktadırlar ve meme kanserlerinin sadece % 5’i  BRCA1 ve BRCA2 gen taşıyıcılığı ile ilişkilidir.
Y: Meme kanseri riski yaşla beraber azalmaktadır.
D: Yaş arttıkca meme kanseri riski de artmaktadır. Aslında yaş meme kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir.
Meme kanseri gelişme riski yaşla birlikte artmaktadır 
30 yaşında1 /2,212
40 yaşında1/ 235
50 yaşında1 / 54
60 yaşında1/ 23
70 yaşında1/14
80 yaşında1/10
Ömür boyu1/8

Y: Meme kanseri bulaşıcıdır.
D: Kanser  bulaşıcı değildir. Meme kanseri  meme dokusundaki  hücrelerin anormal çoğalması sonucu gelişir. Başka bir kadının meme hücrelerindeki değişikliklik sizi etkileyemez.
Y: Tüm meme kitleleri kanserdir.
D: Meme kitlelerinin yaklaşık % 80’i iyi huylu lezyonlardır. Bununla beraber memede kitle farkettiğinizde hemen doktorunuza başvurun. Kanserin erken yakalanması tedavi şansınızı arttıracaktır.
Y: Meme kanseri herzaman kitle ile ortaya çıkar.
D: Memede kitle kanserin en önemli belirtilerinden biri olmakla beraber,meme kanseri tanısı olan kadınların bazılarında belirgin kitle saptanmayabilir. Bu nedenle aşağıdaki belirtiler saptanan kadınlar mutlaka doktora başvurmalıdır.
Memede şişlik,
Meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık,
Memenin şeklinde değişiklik,
Meme başında kabuklanma, soyulma,
Meme başı şeklinde değişiklik, meme başının içeri çökmesi,
Meme başından akıntı.

Y: Meme dokusu küçük kadınlarda meme kanseri riski daha düşüktür.
D: Meme kanseri riskinin meme dokusunun büyüklüğü ile ilişkisi yoktur.
Y: Mamografi meme kanserinin yayılmasına neden olabilir.
D: Mamografi meme kanserinin erken tanısı için en önemli yöntemlerden biridir. Ne mamogafinin kendisi, ne de mamografi için meme dokusunun sıkıştırılması meme kanserinin yayılmasına yol açmaz.
Y: Mamografi meme kanserine neden olur.
D: Mamografi güvenli bir yöntemdir. Günümüzde kullanılan mamografi cihazları çok düşük dozda radyasyon vermektedir. Bu miktarın meme dokusuna ve vücuda herhangi bir zararı yoktur. Mamografiyi güvenle çektirebilirsiniz.
Y: Mamografi meme kanserini önlemektedir.
D: Mamografi meme kanserini önlememekle birlikte, meme kanserinin erken tanınmasını sağlayan en etkin yöntemlerden biridir. Mamografi halen meme ile ilgili herhangi bir belirti olmayan kadınlarda meme kanseri taraması için kabul edilen tek yöntemdir. 40 yaşından sonra yılda bir tarama mamografisi yapılanlarda meme kanserinden ölüm oranı % 33 azalmaktadır.
Y: Mamografi erken meme kanserinin saptanmasında % 100 doğruluk oranına sahiptir.
D: Mamografi meme kanserinin saptanmasında altın standart olmasına rağmen,meme kanserini % 100 saptayamamaktadır. Tüm yaş gruplarında mamografinin meme kanserini saptamadaki doğruluk oranı % 80’ler civarındadır. Hastanın yaşı, meme dokusunun yoğunluğu ve menapoz durumu mamografinin doğruluk oranını etkilemektedir. Memedeki düzensizlik ile çevredeki meme dokusunun aynı yoğunlukta olduğu durumlarda mamografi kitle ayrımını yapamayabilir. Bu nedenle mamogafi normal dahi olsa, doktorunuzun fizik muayenesi her zaman daha değerlidir.

Y: Memedeki kitle ağrılı ise kanser değildir.
D: Meme kanserlerinin yaklaşık % 10’una ağrı eşlik etmektedir. Bununla beraber sadece meme ağrısı nadir olarak kanser belirtisidir. Meme ağrısı olanlarda fizik muayene, mamografi ve ultrason normal ise meme kanseri olasılığı çok düşük olduğundan ilave tetkiklere gereksinim yoktur.
Y: Ter önleyiciler ve deodorantlar meme kanserine yol açar.
D: Koltukaltı bölgesine uygulanan ter önleyici veya azaltıcılarda bulunan aktif maddelerin meme kanseri riskini arttırdığını gösteren herhangi bir bulgu yoktur. 
Y: Kahve içmek meme kanseri riskini arttırır.
D: Kahvenin meme kanserini arttırdığını gösteren bulgu olmadığı gibi, bazı fare çalışmalarında kahvenin kanseri önlediği gösterilmiştir.
Y: Emzirmek meme kanserine yol açar.
D: Emzirmek meme kanseri riskini arttırmadığı gibi uzun süre emzirmenin meme kanserine karşı koruyucu olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.
Y: Meme başı akıntısı meme kanseri belirtisidir.
D: Meme başı akıntılarının büyük çoğunluğu iyi huylu meme hastalıkları ile ilişkilidir. Kendi kendine olmayan, iki taraflı beyaz, sarı yeşil renkli akıntılar kanser belirtisi değildir. Kanlı ve su gibi berrak akıntılar anormal kabul edilmeli, bununla beraber bu akıntıların sadece % 10’unda kanser saptanmaktadır. Kanlı akıntıların çoğunda neden iyi huylu meme hastalığı olan papillomlardır. Aşağıdaki durumlarda meme başı akıntısı kanser habercisi olabilir. Mutlaka doktorunuza başvurunuz.
40 yaşından büyükseniz,
Akıntı tek taraflı ise,
Kendi kendine oluyorsa,
Su gibi berrak veya kanlı ise,
Kitle eşlik ediyorsa,

Y: Meme implantları kanser riskini arttırmaktadır.
D: Çalışmalar meme implantlarının kanser riskini arttırmadığını göstermiştir. Meme implantı olan kadınlarda mamografi her zaman yararlı olmayabilir ve ilave görüntüleme yöntemleri gerekebilir.
Y: Memeye yönelik travma kansere yol açar.
D: Memeye yönelik travma veya yaralanmalar meme kanserine yol açmaz. Bununla beraber travmanın etkisiyle memede morarma ve yağ nekrozu denen iyi huylu kitle meydana gelebilir. Yağ nekrozu travmaya uğrayan memedeki yağ dokusunun şişmesi ve hassaslaşması sonucu oluşur. Vücut bu hasarlı dokuyu onarırken bazen sert skar dokusu oluşur. Mamografide meme kanseri ile karışabilir.

Y: Meme kanseri tanısı alan hastalarda her zaman memenin tamamının alınması gereklidir.
D: Meme kanseri tanısı alan hastalara tedavi amacıyla cerrahi uygulanmaktadır. Bununla beraber, günümüzde erken evre meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahi (lumpektomi ve radyoterapi uygulanması) sıklıkla uygulanan yöntem haline gelmiştir. Lumpektomi memedeki kitlenin bir miktar normal meme dokusu ile birlikte çıkartılmasıdır.Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi ile memenin tamamının alınması arasında hastanın sağkalımı açısından bir fark yoktur. Bunula birlikte geriye kalan meme dokusunda tümörün tekrar etme riski memenin tümünün alınmasına oranla biraz daha fazladır. Koruyucu tedavi uygulanan memede tümör tekrarlarsa önerilen tedavi mastektomidir. Tümörün lokal olarak tekrar etmesi sağkalım süresi üzerine olumsuz bir etki yapmaz.
Y: Meme kanseri tanısı alanların tedavi sonrası hamile kalmaları sakıncalıdır.
D: Çalışmalar hamilelik sırasında oluşan hormonal ve metabolik değişikliklerin meme kanserinin tekrarlaması için risk oluşturmadığını göstermiştir. 

Prof. Dr. Erhun EYÜBOĞLU

Merhabalar Erhun Hocam benim size bir sorum olacaktı annem 45 yaşında sol göğsünde bir sertlik hissetmesi nedeniyle mamografi çektirdi sonuçlarında m... devamı