Lenfomanın oluşum seyri nasıldır?

Lenfomanın oluşum seyri nasıldır?
Lenfoma hastalıkları büyük ölçüde genetik olmayan hastalıklardır. Yani aileden, soydan gelen bir faktör yoktur.

İnsan kanserlerinin hepsinde bu gensel kazalar, translokasyonlar, kırılıp dökülmeler, nokta mutasyonlar, delesyonlar yatar. İnsan genomunda düzinelerce protoonkogen denilen gen vardır. Bunlar mutasyona ya da değişikliğe uğradıkları zaman faal hale, onkogen hale geçerler.

Keza yine çok sayıda tümör baskılayan genler vardır. Bunlar da faal haldedir. Fakat bir takım genetik kazalar sonucunda devre dışı kalabilirler. Bunların birleşmesiyle ya da belki birden fazla gensel olay sonucunda, o olayların meydana geldiği hücre habis hale gelerek üremeye başlar.

Radyasyona maruz kalma gibi birçok neden sayılabilir. Ama büyük ölçüde bu kazalar rastgele bir tempoda gerçekleşir. Genel olarak hücreler ne kadar hızlı yenileniyorsa, bu tür gen kazalarının olma olasılığı da o kadar yükselir. 
  • Lenfoma nedir
  • lenfomanın belirtileri
  • lenfoid doku
  • lenfomanın sistemik belirtileri