Nedir

Daha yeni bir tedavi yöntemi olan Korneal Crosslinking (C3-R®) (Çapraz bağlama), ile keratokonusun ilerlemesinin durdurulması amaçlanılmaktadır. Kontakt Lensler keratokonuslarda görmeyi arttırsa da keratokonusun ilerlemesini durduramamaktadır. Hatta bazen kontakt lensler mikrotravmalara neden olmakta ve keratokonusun ilerlemesine bilavasite yardımcı olmaktadır. Cerrahi olmayan bu yöntemde Ultraviyole A (UVA, 365nm) ışını ve ribovlavin (Vitamin B2) kullanılmaktadır. Bu yöntem korneanın doğal bağlarını oluşturan kollajen çapraz bağları artırmaktadır. UV ışına bağlı olarak apoptozis (hücre ölümü) gelişmekte ve ölü hücreler yerini daha sağlıklı hücrelere bırakmaktadır. Kabaca anlatmak gerekirse hastalıklı hücreler ortadan kaldırılarak yeni ve daha sağlıklı hücrelerin oluşumuna olanak sağlanılmaktadır.

Tedavi Sonrası

Tedaviden sonra kollajenler arasındaki çapraz bağların arttığı görülüyor

Bağlar sıkılaştıkça korneanın  deformasyon riski de azalmaktadır. Aktive Ribovlavinin çapraz bağı artırarak korneayı güçlendirici etkisi deneysel olarak kanıtlanmış ve klinik sonuçlar önemli dergilerde basılmıştır. Bu yöntemle önce ribovlavinin geçişi hızlandırmak ve kornea içindeki etkisini artırmak için kornea epiteli kısmi olarak kazınılır. Daha sonra riboflavin damla her 3 dakikada bir 20-30 dakika süresince kornea üzerine damlatılır. Riboflavinin korneaya geçişi görüldükten sonra 30 dakika süresince kornea UV A ışınına tabii tutulur. İşlem göze yumuşak lens takılarak sonlandırılır. Epitel kapanmasını takiben tedaviden yaklaşık 2-3 gün sonra yumuşak lens gözden çıkartılır.

Çapraz bağlama tedavisinden sonra hastalar sert lenslerini kullanmaya devam edebilir veya sert lens kullanımına başlaya bilir. Çapraz bağlama tedavisini INTACS gibi kornea içi halka implantasyonundan önce, sonra veya kombine olarak uygulamak mümkündür. Kontakt lens veya INTACS çapraz bağlama için bir alternatif değildir. Her iki tedavi görmeyi artırabilse de keratokonusun ilerlemesini durduramamaktadır.  Keratokonusun ilerlemesini durdurmaya yönelik tek tedavi şekli crosslinkingdir (çapraz bağlama). Çok ileri keratokonus ( K max > 64 D, kornea kalınlığı < 390µ) vakalarında pek faydası olmasa da ( zaten çok ilerlemiş), hafif ve orta keratokonusu olan genç yaşlardaki hastalarda kullanımı önemlidir. 

Ofis şeraitinde yapılan çapraz bağlama tedavisine bağlı komplikasyon enderdir. Çapraz bağlama tedavisinde kullanılan UV A ışınına bağlı herhangi lens veya retina tahribatı bildirilmemiştir.

Çapraz bağlama tedavisi kornea içi halkalarla birlikte de uygulanabilir. Aynı seansta INTACS implante edilir ve aynı zamanda Crosslinking tedavisine başlanılır.

Op. Dr. Sinan GÖKER

Sinan Bey Merhaba 2001 yılında size lazer ameliyatı oldum.4 yaşımdan beri gözlük kullanıyordum. Sağ gözümde içe kayma vardı. Lazer ameliyatı sonrası ... devamı