Kas hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılan yöntemler

Kas hastalıklarının teşhis edilmesinde kullanılan yöntemler
Kas hastalıklarının tanısının hekim tarafından konulması gerekir. Kasın kendisine ait olarak kas hastalıkları ya da nöromüsküler hastalıklar denilen çevresel sinir, kök ve ön boynuzların hastalıkları nörolojinin alanına girer. Bu yüzden hastalığın bir nörolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Bunun için bazı tanı araçları vardır. Bunların içinde en önemlisi EMG yani elektromiyografidir. Elektromiyografi denilince sinir kas elektrosu anlaşılır. Yani çevresel sinirleri ve kasları değerlendiren ve ölçümlerini yapan bir tetkiktir.

Kreatin kinaz tetkiki
Bir başka önemli tetkik, kreatin kinaz denilen bir tetkiktir. Kreatin kinaz tetkiklerine bakılması ve kanda ölçülmesi gerekir. Çünkü kreatin kinazın yükselmesi bir kas hastalığının, bir nöromüsküler hastalığın belirtisi olabilir.

Kas hastalıklarını tek başına değerlendirmemek gerekir. Çünkü bu hastalıklar başka hastalıklarla birlikte de görülebilir. Bu yüzden bir kas hastalığından kuşkulanıldığı zaman, kas hastalığının heterojen bir yapıda olduğu göz önüne alınarak, bunun nedenlerinin de ortaya çıkarılması gerekir.

Yani önce kas hastalığının tanısının konulması gerekir. Bunun ardından da bu kas hastalığının neden kaynaklandığı bulunmalıdır.