İmplant hangi durumlarda önerilir?

1. Dişsiz alt ve üst çenelerde; aşırı kemik erimesi sonucunda hastanın protezini kullanamadığı durumlarda. Protez yerleştirilen implantların üzerine oturtularak tutuculuğun artması sağlanır.
2. Büyük azı dişlerin kaybında, arka bölge dişsiz sonlanıyorsa; hastalara takılıp çıkarılabilen bir parsiyel protez yerine, yerleştirilecek birkaç implant ile sabit bir köprü yapılabilir.
3. Tek bir dişin kaybı durumunda; kaybolan dişin her iki yanındaki dişler korunarak, bu diş yerine tek bir implant yerleştirilebilir.
4. Uzun dişsiz boşluklarda; sabit bir köprü yapıldığında köprü gövdesinin uzun olması sorun yaratacağından, dişsiz bölgeye uygulanacak bir ya da birkaç implant ile yapılacak olan köprünün desteği ve dayanıklılığı arttırılabilir.

İmplant uygulamasının uygun olmadığı durumlar nelerdir?

Bazı sistemik hastalıklar veya çeşitli engellemeler nedeniyle implant uygulaması tercih edilmemektedir.

1.      Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması ya da yetersiz veya anatomik olarak riskli olması durumlarında,
2.      Kalp rahatsızlığı olan bireylerde,
3.      Kontrol altında olmayan Diabet (Şeker) hastalarında,
4.      Kan pıhtılaşma sorunları yaşayan kişilerde,
5.      Alkol veya ilaç bağımlılığı olan bireylerde,
6.      Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması durumunda (aşırı korku, endişe)
7.      Hastanın maddi durumunun iyi olmaması (pahalı bir işlem olması nedeniyle)
8.      Hastanın implant sonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlarında implant uygulaması önerilmemektedir.

İmplant uygulamasının yararları nelerdir?

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler çıkması kaçınılmaz olur.

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Dolayısıyla diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir. 

Op. Dr. Mert DEMİREL

nasıl bir uygulama gerekli ve ameliyat kesin cözüm mü yan etkileri olur mu... devamı