İnsan rahmi tek odacıklıdır. Yani tekil gebeliğe göre planlanmıştır. Bu nedenle gebelik tekil gebelikten fazla olunca, ikiz ve özellikle üçüz olunca, gebeliğe bağlı belirtiler katlanarak yaşanmaktadır. Gebeliğe bağlı belirtileri üç başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, hormonal değişikliklere bağlı olarak meydana gelen bulantı, kusma, aşırı uyuma gibi belirtilerdir. Bu belirtiler mekanik basıya bağlı olarak gelişir ve özellikle hamileliğin son aylarında daha fazla yaşanır. Bacaklarda ödem oluşması, varislerin, basur gibi sorunların ortaya çıkması, reflü denilen mideden yemek borusuna kaçak olması gibi sorunlar da çok daha şiddetli yaşanır. Çünkü iki bebek söz konusu olduğu için daha fazla hormon ve rahimde daha fazla baskı olacaktır. İkiz gebeliklerde ve çoğul gebeliklerde ruhsal değişiklikler de daha şiddetli yaşanabilmektedir. Özellikle gebeliğin ilk üç aylık döneminde kaygı ve endişe hali çok baskın olabilir. Son üç ayda da yine ikiz gebeliğin getirdiği doğuma ve bebeklerin sağlığına ilişkin endişeler yaşanır. Tekil gebeliklerde anne adayı bir bebek için kaygı duyarken, ikiz gebeliklerde iki kat kaygı duyulmaktadır. İkiz gebelik, tekil gebeliğe oranla anne adayının vücudunu daha fazla zorlar. Üçüz gebeliklerde ve daha fazla gebeliklerde ise genellikle anne adayının tolere edebileceği sınır aşılmış olduğundan, gebelik çok daha riskli hale gelir.

Op. Dr. Aytun AKTAN

Mrb hocam..gebelikte 2 düşük yaşadım kanda pıhtılaşma testi yaptırdım.sonuçların karşısında normal yazıyor sonuç ne pıhtılaşma varmı ?... devamı