Yapılan bir araştırmaya göre, östrojen ve progesteron kombinasyonu tedavi, küçük hücreli dışı akciğer kanserinden ölme olasılığını artırıyor.

Araştırmacılar, milyonlarca kadının, menopozun sıcak basması ve diğer belirtilerini gidermek için uyguladığı hormon takviyesi tedavisinin akciğer kanserinden ölme riskini arttırdığını belirtiyorlar.

Kadın Sağlığı İnisiyatifi’nden (Women’s Health Initiative) gelen ve bu alanda dönüm noktası oluşturacak olan araştırma, küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan kadınların yüzde 59’unun, östrojen ve progesteron kombinasyonu almaları halinde, büyük ihtimalle bu hastalıktan hayatlarını kaybedeceklerini gösteriyor.

Araştırmaya göre, risk özellikle sigara içenler için yüksektir: Hem sigara içip hem de sekiz yıldan fazla hormon tedavisi almış olan, küçük hücreli dışı akciğer kanserli her 100 kadından birinin, bu hastalıktan ölümü engellenebilmektedir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kadınlarda en yaygın akciğer kanseri tipidir ve başta gelen kanser kaynaklı ölüm nedenidir.

Çalışmanın araştırmacıları elde edilen bulgular ışığında; “Kadınlar neredeyse kesin olarak kombine hormon terapisi almayı ve sigara içmeyi aynı anda yapmamalıdır” uyarısında bulunuyorlar.

Çalışma, kombine hormon terapisinin, akciğer kanserine yakanlanma olasılığını arttırmadığını gösterdi.

Hormon Terapisi Problemin Kaynağına Bağlandı

Uzmanlar, “Bulgular, hormon kombinasyonunun yaygın kullanımı aleyhine işleyen problemler serisinin en sonuncusunu temsil ediyor” değerlendirmesini yapmaktadırlar.

Araştırmacılar bunu söylerken, Kadın Sağlığı İnisiyatifi’nin önceki analizinde gösterdiği uzun dönemli (en az 5 yıl) östrojen ve progesteron kombinasyonu olan hormon takviyesi tedavisinin, kadınlarda kalp hastalıkları, felç, kan pıhtılaşması ve göğüs kanseri riskini arttırdığı gerçeğine ilişkin araştırmasına atıfta bulunuyorlar. 

Kadın Sağlığı İnisiyatifi’nde (WHI), 161 binden fazla kadın, rastgele seçilerek kombine hormon tedavisi ve plasebo almaları sağlandı. Test, kombine hormon tedavisi risklerinin, faydalarından daha ağır bastığının bariz olarak ortaya çıkması üzerine, 2002’de henüz tamamlanmadan durduruldu.

Hormon Terapisi ve Akciğer Kanseri

WHI’nın çalışması durdurulduğundan beri araştırmacılar, hormon alan kadınlar arasında hem ölümlü hem de ölümle sonuçlanmayan kanserin arttığını gözlemledirler.

Yeni bir araştırma, WHI’dan veriler kullanarak akciğer kanserindeki artışın, kombine hormon tedavisinin etkisiyle açıklanıp açıklanamayacağı sorusuna yanıt bulmaya çalıştı. 

Araştırmacılar, kadınların hormon ya da plasebo almalarından 2,5 yıl sonra, 5,5 yıl süresince ortaya çıkan akciğer kanseri vakalarına ve ölümlere baktılar.

Amerikan Klinik Onkoloji Birliği’nin yıllık toplantısında açıklanan bulgular arasında göze çarpanlar şu şekildeydi:

  • Hormon kullanan 8 bin 52 kadın arasında, küçük hücreli dışı akciğer kanserinden 67 ölüm vakası vardı. Buna karşılık, plasebo kullanan 7 bin 678 kadından 39’unda ölüm oldu, bu da büyük bir farktı.
  • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri teşhisinden sonra, hormon kullananlar ortalama 9.4 ay yaşarken, plasebo alanlar 16.1 ay yaşadılar.
  • Sigara içenler arasında, hormon alanların yüzde 3.4’ü küçük hücreli dışı akciğer kanserinden ölürken, plasebo alanların yüzde 2.3’ü bu hastalıktan yaşamlarını kaybettiler.
  • Hiç sigara içmeyenler arasında, hormon kullananların yüzde 0.2’si küçük hücreli dışı akciğer kanserinden öldü. Plasebo alanlarda ise ölüm oranı yüzde 0.1 olarak gerçekleşti.
  • Hormon terapisi ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri gelişmesi ya da bu hastalıktan ölüm arasında bir bağlantı yoktu. 

Uzmanlar, yeni çalışmanın daha iyi tasarlandığını ve bu nedenle, akciğer kanseri ile hormon kullanımı arasında bağ olmadığını gösteren önceki çalışmalara göre “daha doğru sonuçlar verebileceğini” söylüyorlar.

Hormon Terapisi: Kadınlar ne yapmalı?

Sigara içenler, eğer kombine hormon terapisi alıyorlarsa ya da almayı düşünüyorlarsa kesinlikle sigara alışkanlıklarını bırakmalıdırlar.

Uzmanlar ayrıca, menopozun sıcak basması ve diğer semptomlarının giderilmesi için doktorunuzla başka alternatifler hakkında konuşmanızı öneriyorlar.

Doktorlar, eğer hormon tedavisi gerekliyse Amerikan Federal İlaç Dairesi FDA’nın önerisine kulak verilmelidir diyorlar. FDA östrojen ve progesteronu en düşük dozda ve tedavi amaçlarına ulaşılacak en kısa zaman aralığında kullanılmasını önermektedir. 

Doç. Dr. İsmail KOÇAK

Hocam merhabalar..2.5 aya yakin bi zaman oldu tek tarafli ses teli felciyim. Boyun akciger filmlerim cekildi tomografilerim ve olasi ihtimallerim temi... devamı