Havalenin çok fazla görüngüsü vardır. Ateşli havaleler ise daha az görüngüye sahiptir. Bunlar daha çok ani gevşek kalma ya da vücudun kasılmasıdır. Daha az rastlanan ise tek taraflı nöbetlerdir. Bu tek taraflı nöbetlerin süreleri bazen uzayabilmekte ve 20-30 dakika süren nöbet komalarına ulaşabilmektedir. Ancak bu durum, yüzde 3 gibi çok küçük bir grup için ihtimal dahilindedir. Havale, tek başına ve geçici bir olaydır. Havalelerin, hiçbir neden yokken peş peşe tekrarlarla gelmesi ise epilepsi, yani sara hastalığıdır. Yani havale geçirme ile epilepsi nöbetlerini iyi ayırt etmek gerekir.

Epilepsi bir hastalıktır. Bu hastalığın temel belirtileri ise, herhangi bir nedene bağlı olmayan ve tekrarlayan nöbetler, yani havalelerdir. Epilepsi hastalığı değerlendirilirken, öncelikle hastanın nörolojik muayenesi yapılır. Nöbetleri dinlenir ve mümkünse kayıt edilir. Bunun arkasından EEG denilen işlem gerçekleştirilir. EEG’nin amacı, epilepsinin, yani havalenin türünü belirlemektir. Bu belirlendikten sonra ise, tedavi planı yapılır.

Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU

sayın hocam merhaba ben zeynep benim 5 yaşında bi oğlum var 3 yaşındaken 1 kez ateşli havale geçirdi geçtiğimiz salı günüdeokulda biraz ateşi vardı be... devamı