Hamilelikte yaşanan enfeksiyonlar bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte yaşanan enfeksiyonlar bebeğe zarar verir mi?
Gebelikte yaşanan enfeksiyonların bir kısmı, bebekte ciddi ölçülerde ve geriye dönüşü olmayan patolojik sonuçlara yol açabilir. Toksoplasmosis özellikle kedi pisliğinden geçer. Otla beslenen büyük ya da küçükbaş hayvanlarının etlerinin çiğ çiğ yenilmesi durumunda da insana direkt bulaşabilir. Ya da kedi pisliğiyle doğrudan temasta da toksoplasma rahatlıkla insanlara geçebilir. Geçirilen toksoplasmosisin bebeğe bulaşma riskinin en az olduğu dönem gebeliğin ilk 3 ayıdır. Fakat bebekte yarattığı travmanın ve patolojinin en önemli olduğu dönem yine ilk 3 aylık dönemdir.

Son 3 aylık dönemde toksoplasmosis geçiren annenin bebeğe geçirme riski çok fazladır ama bu dönemde bebekte çok fazla kalıcı hasarlar yaratmaz. Rubella, yani kızamıkçık yine gebelikte, özellikle de gebeliğin ilk 3 ayında geçirilmesi olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir viral enfeksiyondur. Eğer anne, gebeliğin ilk 3 ayında kızamıkçık enfeksiyonunu geçirirse, bu bebekte rubelle sendromu denilen ve körlük, sağırlık gibi çok ciddi ve onarılamaz sonuçlar yaratabilen bir duruma yol açabilmektedir.
  • hamilelikte enfeksiyondan korunmak
  • hamilelikte enfeksiyon