Evre II meme kanserinde kanser hala göğüs içi ve (bazı durumlarda) yakınlardaki lenf düğümleriyle sınırlıdır. Birçok tedavi yardımcı olabilir. Evre II meme kanseri olan kadınlarda sekiz yıllık sağkalım oranı %70 olarak tahmin ediliyor. Daha yüksek de olabilir. Bu, kadınların sadece sekiz yıl yaşayacağı anlamına gelmez. Doktorlar kanser tedavisi için başarı oranını, kadınların tedavi sonrası 5 ila 10 yıl içindeki durumlarına bakarak belirliyor. Evre I kanserde olduğu gibi, büyük olasılıkla birkaç tedavi bir arada kullanılacaktır.

  • Meme kanseri için ameliyat standarttır. Küçük tümörler için, sadece tümör ve etrafındaki dokunun bir kısmının alındığı bir lumpektomi yapılabilir. Daha büyük tümörler için, tüm göğsün alındığı bir mastektomiye ihtiyacınız olabilir. Her iki durumda da, cerrah büyük olasılıkla birkaç lenf düğümünü de alacaktır. Bir mastektomi sonrası, meme rekonstrüksiyon ameliyatı olabilirsiniz.
  • Radyoterapi  lumpektomi yapılan bir kadın için standart bir tedavidir. Ameliyat sırasında gözden kaçırılmış olabilen kanser hücrelerini öldürebilir. Mastektomi yapılmış bazı evre II kanser hastası kadınların radyoterapiye de ihtiyacı olabilir, özellikle de tümör büyükse.
  • Kemoterapi genellikle meme kanseri ameliyatından sonra kullanılır. Bu tedavi gözden kaçırılan ve kalan kanser hücrelerini öldürebilir. Kemoterapi ayrıca neoadjuvan tedavi (tümörü küçültmek için ameliyat öncesi uygulanan tedavi) olarak da kullanılabilir. Eğer işe yararsa, tümör lumpektomiyle alınabilecek kadar küçülmüş olabilir.
  • Hormon tedavisi bazen hormon reseptörü-pozitif kanserli kadınlarda ameliyat sonrası kullanılır. Bu kadınlarda, ilaçlar tümörün büyümek için ihtiyaç duyduğu hormonları almasına engel olabilir. Bu ilaçlar, menopoz öncesindeki kadınlar için tamoksifen ve menopoz sonrası kadınlar için yeni aromataz inhibitörleridir. Menopoza girmemiş kadınlar, kanserin büyümesine yardımcı olan hormonların üretilmesini durdurmak için yumurtalıklarını aldırmayı düşünebilir. Ayrıca yumurtalıkların hormon salgılamasını durdurmak için birtakım ilaçlar alınabilir.
  • Biyolojik tedavi yeni bir yaklaşımdır. Meme kanseri olan kadınların yaklaşık %25'inde, HER2 olarak bilinen bir protein kanserin yayılmasını hızlandırır. HER2-pozitif metastatik meme kanseri olan kadınların tedavisi için yeni bir ilaç onaylanmıştır. Bu, proteinin kanseri büyütmesini durdurur ve kemoterapiyi daha etkili hale getirir. Sıklıkla kemoterapiyle birlikte kullanılır. Yapılan yeni çalışmalar erken evre meme kanserli hastalarda kullanımına yol açtı.
  • Klinik çalışmalar, evre II meme kanserli kadınların çoğuna açıktır. Bir klinik çalışma üstün tedavilere erişebilmenizi sağlayabilir. Klinik çalışmalarda şu an birçok yeni tedavi, yeni ilaç ve kombinasyonlar bulunuyor. Unutmayın, günümüzde faydalanabildiğimiz her başarılı tedavi klinik bir çalışmayla başlamıştır.
İLGİLİ MAKALE

İleri Evre Meme Kanseri

Op. Dr. Burcu KARDAŞ ARSLAN

Benim annem rahim kanseri hocam.. 3 ü kemoterapisini aldı.. Saçları döküldü.. Ve 3. Evrede olan bi hastalık olduğu söyleniyo.. Evresi ve uygulanan ted... devamı