Meme Kanseri ve Koruyucu Mastektomi

Gelecekte hastalıkları önleme umuduyla, meme kanseri riski yüksek olan kadınlar, bilateral profilaktik mastektomi adı verilen her iki memenin de ameliyatla alınması ya da koruyucu mastektomi yöntemini seçiyor.

Nedir

Gelecekte hastalıkları önleme umuduyla, meme kanseri riski yüksek olan kadınlar, bilateral profilaktik mastektomi adı verilen her iki memenin de ameliyatla alınması ya da koruyucu mastektomi yöntemini seçiyor. Ameliyata meme kanseri geliştirme olasılığı olan tüm meme dokusu alınır. Daha önce meme kanseri geçirmiş, dolayısıyla göğüslerden birinde tekrar kanser meydana gelme riski yüksek olan kadınlar için koruyucu meme kanseri ameliyatı düşünülebilir. Meme kanseri riskini artıran BRCA1 veya BRCA2 genetik mutasyonu olan kadınlar için de koruyucu mastektomi düşünülebilir.

Etkisi

Profilaktik Mastektomi Meme Kanserini Önlemede Etkili midir?

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, eğer ailede hastalığı geçiren ya da bir genetik mutasyon varsa profilaktik mastektomi, meme kanseri riskini %100’e kadar azaltabiliyor. Ama sonuçlar başka nedenlerden dolayı büyük ölçüde değişir. Bazı çalışmalar kadınların profilaktik mastektomiye, ağrı, fibrokistik meme hastalığı, yoğun meme dokusu, kanser fobisi, ya da ailede kanser geçmişi gibi nedenlerle başvurduğunu gösteriyor. Bazı kadınlarda meme dokusu alınmış olsa bile meme kanseri gelişebiliyor. Fakat çoğu çalışmada, hastalarda profilaktik mastektomi sonrası meme kanseri gelişmedi. Ancak, bu hastaların çoğu meme kanserine yakalanma açısından yüksek risk altında değildi.

Bazı uzmanlar, işlem sırasında tüm meme dokusu alınmadığı için, yüksek risk taşıyan kadınlar için bile profilaktik mastektominin uygun olmadığını savunuyor. Nedenini anlamak için, meme dokusunun nelerden oluştuğunu ve kanserin nereden başladığını bilmemiz gerekir.

Meme Kanseri

Meme Kanseri Nereden Başlar?

Meme kanseri, özellikle süt kanalları ve lobüllerde glandüler dokuda gelişebilir. Bu kanallar ve lobüller, hemen derinin altındaki doku da dahil meme dokusunun tamamında bulunur. Meme dokusu, köprücük kemiğinden alt kaburga sınırına ve göğüs ortasından kol altına kadar uzanır.

Bir mastektomide, derinin hemen altından göğüs duvarına kadar olan ve göğsün sınırları içindeki dokunun çıkartılması gerekir. Ancak, çok kapsamlı ve hassas cerrahi tekniklerle bile, meme dokusunun yayıldığı alan ve hemen derinin altındaki bezler nedeniyle, her süt kanalını ve lobülünü çıkarmak imkansızdır.

Kimler Yaptırmalı

Kimler Koruyucu Mastektomi Yaptırmalı?

Bu herkesin meme kanserini önleyen bir ameliyatı düşünmesi gerektiği anlamına mı gelir? Cevap açıkça hayır. Koruyucu mastektomiyle devam etme kararı bireysel bir karardır. Bireysel meme kanseri riskinin tahmini için risk faktörleri, hastanın meme kanserini erken gözleme yeteneği ve en önemlisi hastanın endişeleri ve hisleri, bu kararı verirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Amerikan Kanser Birliğine göre, yalnızca meme kanseri riski çok yüksek olan kadınlar ameliyat olmayı düşünmelidir. Bu, aşağıdaki risk faktörlerinden biri ya da birkaçına sahip olan kadınları içerir:

  • mutasyona uğramış BRCA genleri.
  • daha önce göğüslerden birinde kanser gelişimi ya da ailede yoğun bir meme kanseri geçmişi.
  • Lobüler karsinom in situ (LCSI) geçmişi.

Koruyucu mastektomi ancak, uygun bir genetik ve işlemin psikolojik etkilerini tartışmak için psikolojik rehberlik sağlandıktan sonra düşünülebilir.

Seçenekler

Meme Kanseri Ameliyatı İçin Seçeneklerim Nelerdir?

Profilaktik mastektomiyi tercih eden kadınlar için, birkaç yeni ve önemli cerrahi seçenek mümkün hale gelmiştir.

Artık meme dokusunu cilt koruyucu tekniklerle, hemen deri altından göğüs duvarına kadar almak mümkündür. Bu teknikle meme kanserinin büyük olasılıkla gelişeceği yerler olan süt bezlerinin tamamına yakını alınır. Meme başı ve areola adı verilen çevresindeki doku da çıkarılır, çünkü kanallar meme başına doğru birbirine yaklaşarak yoğun bir kanal dokusu oluşturur. Ancak, meme derisi korunur.

Cilt koruyucu mastektomi, meme rekonstrüksiyonuyla kombine edildiğinde sonuçlar mükemmel olabilir. Profilaktik mastektomiyi seçen ve hemen ardından rekonstrüksiyon yapılan kadınlar genellikle sadece seçimlerinden değil, aynı zamanda rekonstrüksiyondan da çok memnun kalıyor.

Ameliyat tüm yüksek riskli bireyler için savunulması gereken bir yaklaşım olmasa da, seçilen uygun kadınlar için çok önemli olabilir.

  • meme kanseri
  • kanser
  • kanser belirtileri
  • kanser nedir
  • kanser tedavisi