Dildeki uyuşmaların nedenleri

Dildeki uyuşmaların nedenleri
Dili besleyen sinir, motor bir sinirdir. Motor sinir demek, sadece hareketini sağlayan sinir demektir. Yani dilin sinirinin hastalandığı durumlar bir duyu bozukluğu oluşturmaz.

Beyin sapı denilen başın alt bölgesinden, iki tarafı da ayrı ayrı idare eden sinirler çıkar. Bunlar kranial sinirler ya da kafa çiftleri denilen sinirlerdir. Eğer dilde bir uyuşma varsa bu, onikinci sinir denilen dil sinirinden kaynaklanmaz.

Beşinci sinir denilen, baş ve boyun bölgesinin duyu bölgesi olarak kabul edilen ve her iki tarafı ayrı ayrı idare eden sinir çifti vardır. Hatta bazı hastalıklarda trigeminal nevralji bu bölgelerde ortaya çıkar.

Tek taraflı bir uyuşma varsa, bu önemlidir. Beyne çıkışında bu sinirin etkilendiği bir durum olduğunu düşünmek gerekir.

Uyuşmanın türü
Ama hasta dilinin her tarafından ya da sadece ucunun uyuştuğundan şikâyet ediyorsa, o zaman bu sinirle birlikte, yanında başka sinir kökleri olduğu için başka bulguların da görülmesi gerekir. Tek başına uyuşma, bu yönden o sinirin tutuluşunu çok fazla beyinle ilişkili olarak düşündürmez.  

Dilin papillaları denen ve tat almayı sağlayan hücrelerin de bulunduğu alanda, bazen alerji ya da ödem olabilir. Vücudun başka bölgelerinde ödem oluştuğu zaman nasıl bazı uyuşmalar ve duyu bozuklukları yaşanıyorsa, dilde de aynı şekilde yaşanır.

Dilin bütünün değil de yarısının uyuşması daha önemli bir bulgudur. Ama tümü uyuşuyorsa, o zaman bununla ilgili baş boyun bölgesinde, boğazda bir şey olup olmadığını anlamak için bir kulak burun boğaz muayenesi olunmasında fayda vardır.