Çocuklarda dışa basma tedavisi nasıl yapılır?

Çocuklarda dışa basma tedavisi nasıl yapılır?
Çocuğun içe ya da dışa doğru basması, onun gelişim süreci içinde ele alınmalıdır. Bu gelişim sürecinde bebekler önce içe doğru basarlar, zaman içinde normal basmaya başlarlar. Daha sonra hafifçe dışa doğru basarlar ve 7-8 yaşlarından itibaren normal basış pozisyonuna geri dönerler.

Dışa basma durumunda herhangi bir ağrı sorunu yaşanmaz. Aileler çocuklarındaki yürüme sorunlarını, daha çok ayakkabıların kötü kullanımından hareketle, yani ayakkabının iç ya da dış kısmının daha çabuk eskimesi ile tespit ederler. Bunun altında yatan, kalçadan ayağa kadar olan kemik sisteminde bir sorun olup olmadığına bakılır. Bu kemiklerde herhangi bir deformite veya bir şekil bozukluğu ayağın basış şeklinde bir soruna neden oluyorsa, öncelikle bu bozukluğun nerede bulunduğu tespit edilir.

Sorunun diz bölgesinde mi, kalça ya da ayak bölgesinde mi olduğu detaylı inceleme röntgenleriyle saptanır. Ardından bu soruna yönelik tedavi düzenlenir. Küçük çocuklarda bu tedavi bazen bir ortopedik breys bazen de bir cihazlama olabilmektedir. Cihazlama ya da cerrahi dışı tedavilerle sonuç alınamadığı koşullarda, çocuğun yaşına uygun cerrahi tedaviler uygulanabilmektedir.