Çocuklarda Bilgisayar Görme Sendromu

Birçok pediyatrik göz doktoru, çocuklar arasında yoğun bilgisayar kullanımının onları erken miyop riskine attığını düşünür. Yeni araştırmalar da bu korkuyu destekler nitelikte.

Nedir

Bilgisayar ekranının önünde saatlerde oturmak çocuğun gözlerine baskı yapar çünkü bilgisayar, çocukların görme sistemi her şeyden çok daha fazla odaklamaya ve zorlamaya iter. Bu, bilgisayar görme sendromu oluşmasında çocukları yetişkinlerden daha fazla risk altına sokar.

Bugün “yakın nokta dünyası”dır ve anne babaların bilgisayar çalışmasıyla ilgili görme sorunlarının farkında olmaları gerekir. Bilgisayar kullanımı, daha tam gelişmemiş genç gözlerden küçük kas becerileri talep eder. Ancak görme sistemi olgunlaştığında bir çocuk o sistemde bilgisayarın baskısıyla başa çıkabilir.

Amerikan Optometrik Birliğine (AOA) göre, anne babalar çocukları etkileyen şu etmenleri ve bilgisayar kullanımını gözden geçirmeliler:

 • Çocuklar bilgisayarda ne kadar vakit harcadıklarının farkında olmayabilirler. Bilgisayarda saatlerce çok az aralarla zaman geçirebilirler. Bu uzun etkinlik göz odaklama ve göz zorlanma sorunlarına yol açabilir.
 • Çocuklar çok kolay uyum sağlayabilirler. Neyi gördüklerinin ve nasıl gördüklerinin normal olduğunu varsayabilirler, görmeleri sorunlu olsa bile. O yüzden anne babaların çocuğun bilgisayarda geçirdiği takip etmeleri ve göz doktorunuzun talimatları doğrultusunda düzenli göz muayeneleri yaptırmaları önemlidir.
 • Çocuklar yetişkinlerden daha küçüktür. İnternet kafeler genelde yetişkin kullanımına göre ayarlandıkları için bu, küçük çocuklarda görme açısını değiştirebilir. Bilgisayar kullanıcıları ekranı hafifçe aşağı doğru, 15 derecelik açıyla görmelilerdir. Ayrıca, çocuğun klavyeye uzanma veya ayaklarını rahatça yere basma sıkıntısı varsa boyun, omuz ve/veya sırt ağrıları da yaşayabilir.

Riski Azaltmak İçin İpuçları

Çocuklarda Bilgisayar Görme Sorunu Riskini Azaltmak İçin İpuçları

AOA anne babaların çocuklar arasında bilgisayar görme sendromu riskini azaltmaları için şu ipuçlarını veriyor:

 1. Çocuğunuzun görüşünü kontrol ettirin. Okula başlamadan önce, her çocuğa yakın nokta (bilgisayar ve okuma) ve uzak görüş testleri dahil kapsamlı bir göz muayenesi yapılmalıdır.
 2. Çocuğunuzun bilgisayarda aralıksız geçirdiği süreyi kısıtlayın. Odaklama sorunlarının veya göz tahrişinin ortaya çıkma olasılığını en aza indirmek için çocuklarınızı her 20 dakikada bir 20 dakikalık aralar vermeye teşvik edin. (Bazı doktorlar buna “20-20 kuralı” adını verirler.)
 3. İnternet kafenin ergonomisini kontrol edin. Küçük çocuklar için, internet kafenin vücut boyutlarına uygun olduğundan emin olun. Bilgisayarla çocuğun gözünün arasında 45-70 santim olması önerilir. Bilgisayara 45 santimden daha yakın bir mesafeden bakmak gözleri zorlayabilir.
 4. Işıklandırmayı kontrol edin. Parlamayı önlemek için pencereler ve başka ışık kaynakları monitörün önünde otururken doğrudan görülebilir olmamalıdır. Bilgisayar ekranına uyması için odadaki ışık miktarını azaltın.

Fiziksel Gelişim

Çocuklarda Bilgisayar Kullanımı ve Fiziksel Gelişim

Bilgisayar görme sendromu riskine ek olarak çocuklukta aşırı bilgisayar kullanımının çocuğun fiziksel gelişimine olumsuz etki ettiğine dair endişeler vardır.

Yakın zamanda Avustralya’daki ve Washington Üniversitesinden, Harvard Kamu Sağlığından araştırmacılar bu konudaki bilimsel literatürü inceleyip çocukların düzgün fiziksel gelişimini sürdürmelerine yardımcı olmak için anne babalara bir dizi öneri yayımladı.

Bu öneriler şöyle:

 1. Gün içinde yapılan şeylerin karıştırılmasını teşvik edin. Çocuklar bilgisayar kullanmaya sık aralar vermeli ve duruş değişimleriyle fiziksel hareketi içeren çeşitli etkinliklerde yer almalıdırlar. Elektronik medyayı (bilgisayar, televizyon, cep telefonu) kullanan hareketsiz şeyler yapmak günde iki saatten az bir süreyle kısıtlanmalıdır.
 2. Masaüstü bilgisayar kullanırken doğru duruşları teşvik edin. İnternet kafeler çocukların boyutuna uygun tasarlanmalıdır ve bir dizi uygun duruşu mümkün kılmalıdır. Diğer öneriler: Ayaklar yere rahat rahat basmalıdır; masa yüksekliği dirsek yüksekliğinde olmalıdır; bilgissatar ekranını göz seviyesine getirmek için altına kitap veya klasör gibi destekler konulmalıdır; ekran parlamayı önleyecek şekilde konumlandırılmalı ve açılandırılmalıdır.
 3. Dizüstü bilgisayar kullanırken ve taşırken çeşitli alternatif duruşlar kullanmak ve bilgisayarı derslere taşırken iki kolla sırt çantası taşımak dahil uygun davranışları teşvik edin.
 4. Çocuğunuza bilgisayar becerileri, örneğin en kuvvetle nasıl on parmak yazabileceğini ve fare kullanımını azaltmak için klavye kısa yollarını nasıl kullanabileceğini öğretin.
 5. Çocuğunuza bilgisayar kullanımı sırasında rahatsızlığa uygun olarak nasıl davranacağını, örneğin daha sık aralar vermeyi ve belirtiler sürerse bir sağlık uzmanından tavsiye istemeyi öğretin.

 • Bilgisayar
 • görme
 • sendrom
 • çocuk