Çocuklarda (Abdominal) Karın Migreni

Çocuklarda görülen şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusmanın sebebi abdominal (karın) migreni olabilir mi?

Genel

  • Migren’in bir çeşidi olan abdominal (karın migreni) çocuklarda daha yaygın olarak görülmekle beraber yetişkinler de nadir olarak rastlanır.
  • Karın migreni, karnın ortasında şiddetli ağrıyla ortaya çıkar.
  • Ağrı birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir.
  • Ağrıyla birlikte bulantı ve kusma da görülür.
  • Karın migreni sırasında uyumak rahatlama sağlar. Klasik migren tedavisinde uygulanan tedavi etkili olabilir.
  • Karın migreni olan çocukların çoğunun ailesinde yetişkin migren örneğine rastlanmıştır.
  • Abdominal (Karın) migrenin sebepleri tam olarak tespit edilememiştir. Nörolojik ve endokrinolojik (hormon) faktörleri etkili olabilir.
  • Abdominal migreni tanısını ortaya çıkaracak tanısal test yoktur.

Nedir?

Abdominal (karın) migreni nedir?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da migren gelişebilir. Bu genellikle erişkin migreniyle aynı tipte oluşabilir; baş ağrısı, bulantı, kusma, fotofobi (ışığa karşı tolerans). Çocuklarda genellikle yetişkinlerde gözlemlenen sıra dışı ve atipik belirtilere rastlanmaz. Karın ağrısı bu belirtilerden birisi olabilir.

Klasik migrenin ağrısında gözlemlenenin dışında, şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma oluşabilir.

Yetişkinlerde nadir görülen karın migrenin çocuklarda görülme oranın % 2 olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle ailesinde migren vakası bulunan çocuklarda gözlemlenebiliyor. Kız çocuklarının etkilenme oranı daha yüksek. Abdominal (karın) migreni tipik olarak 2 ve 10 yaşları arasında ilk kez ortaya çıkar.

Sebepleri

Karın migreninin nedenleri nelerdir?

Abdominal migrenin nedenleri tam olarak tespit edilememiştir. Bazı araştırmacılar, karın migrenin nörolojik veya vücuttaki serotonin ve histamin düzeyleri yani endokrin değişiklikleriyle ilişkili olduğunu ileri sürüyor.

Genellikle ailesinde migren vakası bulunan çocuklarda gözlemlendiği için genetik faktörlerde söz konusu olabilir. Abdominal migren vakası bulunan çocukların % 60’nın ailesinde migren geçmişi bulunduğu tespit edilmiştir.

Klasik migrenin tetikleyicileri arasından bulunan çikolata ve nitrit içeren besinlerle stres ve anksiyetenin karın migrenin de tetikleyicileri olarak gösterilmektedir.

Belirtileri

 

Karın migrenin belirtileri nelerdir?

Abdominal migren, şiddetli karın ağrısı ve kilo kaybına neden olur. Ağrı tipik olarak karnın tam ortasında ve göbek etrafında oluşur. Ağrıya kramp, bulantı ve kusma eşlik edebilir. Ciltte solgunluk en sık rastlanan belirtiler arasındadır. Baş ağrısı gözlemlenmeyebilir. Belirtiler genellikle birkaç saat ile birkaç gün ortasında gözlemlenebilir, uyku sonrasında rahatlama hissedilebilir.

Teşhis

Karın migreni nasıl teşhis edilir?

Migrenin en belirgin belirtisi olan baş ağrısı görülmediği için tespit edilmesi zor olabilir. Diğer belirtilerin araştırılması ve bazı özel testler yapılabilir. Bazı durumlarda görüntüleme ve laboratuar testleri istenebilir. Elektroensefalografi (EEG) testi istenebilir. 

Tedavi

 

Karın migreni nasıl tedavi edilir?

Abdominal migren tedavisinde akut atak belirtilerini tespit etmek ve şiddetini azaltmak hedeflenir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda karın migrenin belirtilerini azaltmayı ve önlemeyi sağlayacak herhangi bir ilaç üretmeye yetecek verilere henüz ulaşılamamıştır. Yine de birçok hasta migren tedavisinde kullanılan ilaçları kullanmaktadır.

Çevirmen: Gül Duran