Sözkonusu makalede geçen bilgilere göre, Farenjit (boğaz iltihabı) aile hekimleri ve çocuk doktorlarına çocuklar tarafından yapılan ziyaretlerin % 6'sından sorumlu. Akut farenjitin en sık görülen belirtisi ise boğaz ağrısı. Boğaz ağrısının bakteriyel olan ve yaygın olarak antibiyotik tedavisi gerektiren tek nedeni A grubu beta hemolitik streptokoklardır (AGBHS). AGBHS, boğaz ağrısı olan çocukların % 36 ila % 15'inde bulunur. Teşhisin doğruluğunu güçlendirmek ve gereksiz antibiyotik tedavisini azaltmak için, çocuklarda antibiyotik tedavisi uygulanmadan önce bir AGBHS testi uygulanması önerilir. Penisilin önerilen bir antibiyotiktir fakat amoksisilin, eritromisin (penisiline alerjik hastalar için) ve birinci kuşak sefalosporinler gibi geçerli alternatifler de vardır.

Boston, Harvard Tıp Fakültesi ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar, ana şikayeti boğaz ağrısı olan çocuklara reçete edilen antibiyotiklerin tipi, değişim oranlarını ve AGBHS test sıklığını belirlemek için bir çalışma yürüttüler.

Araştırmacılar 1995'den 2003'e kadar National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS) ve National Hospital Ambulatory Medical Care Survey (NHAMCS) verilerini kullandılar. Çalışmaya 3 ila 17 yaşlarında boğaz ağrısı çeken çocuklar tarafından doktor muayenehaneleri, hastane poliklinikleri ve acil servislere yapılan ziyaretler (4158) ve ayrıca AGBHS testi için yapılan ziyaretlerin (2797) bir analizi dahil edildi.

Video: Bademcik İltihabı

Sonuç olarak araştırma, doktorların boğaz ağrısı için yapılan yıllık 7,3 milyon ziyaretin % 53'ünde hastalara antibiyotik reçete ettiğini ve bunların % 27'sinin çocuklarda kullanımı tavsiye edilmeyen antibiyotikler olduğunu tespit etti. Antibiyotik reçeteleme 1995'te % 66'dan 2003'te % 54'e düştüğü, bu düşüşte, reçeteli antibiyotik oranındaki düşüşün (% 49'dan % 38'e) etkili olduğu görüldü. Doktorlar tüm ziyaretlerin %53'ünde ve antibiyotik reçete edilenlerin % 51'inde AGBHS testi uygulamıştı. AGBHS testini yapmak daha az antibiyotik verilme oranıyla değil (% 48'ine test yapıldı, % 51'ine yapılmadı), farenjit tanısı kodları, tonsilit ve streptokoksik boğaz ağrısı olan çocuklar için daha az antibiyotik verilme oranıyla bağlantılıdır (% 57'sine test yapıldı, % 73'üne yapılmadı). 

Çalışmayı yürütenler şöyle aktarıyor: "Sonuç olarak, doktorların boğaz ağrısı olan çocuklara zamanla daha az sıklıkla antibiyotik reçete ettiğini belirledik. Ancak, genel antibiyotik reçeteleme oranı AGBHS'nin beklenen yaygınlığını aşmaya devam ediyor ve doktorlar gereksiz olarak geniş spektrumlu antibiyotikler seçmeye devam ediyor. Gereksiz antibiyotik reçetelemek zararsız değildir: Antibiyotiğe dirençli bakteri yayılımını arttırır, hastaları ilacın olumsuz etkilerine maruz bırakır ve maliyeti yükseltir. Üst solunum yolu enfeksiyonları teşhis yöntemleri arasında belki tek olarak, doktorların elinde boğaz ağrısı çeken çocuklarda antibiyotik tedavisine rehber olacak AGBHS testi şeklinde iyi, tarafsız ölçütler vardır. AGBHS testi sonucu pozitif olan çocuklara verilen antibiyotikleri sınırlandırmak temel bakım doktorları için makul bir amaç ve sonuçta antibiyotiklerin tedbirli kullanılmasına yönelik önemli bir adımdır."

Op. Dr. Emir Perviz MİRZAOĞLU

Merhaba yutkunurken boğazımdan kırt diye ses geliyor yemek yerken çok fazla değil ama içecek içerken ve yutkunurken dışarıdan rahatsız edecek şekilde ... devamı