Boğaz İltihabı İçin Hızlı Streptokok Bakteri Testi

Steptokok bakteriler tekrar eden ağrılı boğaz iltihabına sebep olabilen, hızlı yayılan, bulaşıcı ve boğazda yerleşebilen bir bakteri türüdür.

Nedir?

Hızlı streptokok bakteri testi yapılırken bakteri örneği almadan önce, boğaz ve bademcikteki virüslü alan ilaçlı bir pamuklu çubuk yardımıyla temizlenir. İkinci aşamada boğaz ağrısına sebep olan bakterilerden alınan örnekler, streptokok bakteri olup olmadığını anlamak üzere analiz edilir.

 

Kesin bir sonuç alabilmek için boğaz salgılarından doğru şekilde, yeterli örnek alındığından emin olunması gerekir. Doktorun test için yeterli boğaz salgısı toplayabilmesi için, bakteri örneği alınacak kişi işlem sırasında olabildiğince hareketsiz kalmalıdır.

 

Hızlı streptokok bakteri testi sonuçları 10 ila 15 dakika içinde netleşebilir.

Neden Yapılır?

Aşağıdaki durumlarda hızlı streptokok bakteri testi uygulanabilir:

·         Kişide streptokok boğaz iltihabı belirtileri varsa.

·         Kişinin romatizmaya bağlı ateş salgını esnasında, streptokok bakterilere maruz kalmış olması durumunda.

·         Kişinin kendisinin ya da aile bireylerinden birisinin, geçmişte romatizmaya bağlı ateş ya da diğer ciddi iltihap çeşitleriyle birlikte, streptokok bakteri rahatsızlıklarına maruz kalmış olması durumunda.

Yukarıda sıralanan durumlarda, streptokok boğaz iltihabı belirtisi yoksa boğaz kültürü almak daha doğru olacaktır çünkü boğaz kültürü alınması daha kesin sonuçlar verir.

 

Daha önce streptekok boğaz iltihabına maruz kalmış olsalar bile, hastalıkla ilgili herhangi bir belirti gözlenmeyen kişilere bu testi uygulamaya gerek yoktur.

Sonuçlar

Hızlı streptekok bakteri test bulguları aşağıdaki şekillerde sonuçlanabilir:

 

Normal

 

Test sonucunun “normal” veya “olumsuz” (negatif) şeklinde tanımlanması streptekok bakteriye rastlanmadığı anlamına gelir.

·         “Negatif “sonuçlar bazen yanlış olabilir. Bu, hızlı streptekok bakteri testi sonucunuz olumsuz çıksa bile Streptekok boğaz iltihabı yaşıyor olabileceğiniz anlamına gelir.

·         Eğer hızlı streptekok bakteri test sonucunuz negatif(olumsuz) ise boğaz kültür örneği alınabilir.

 

Anormal

Test sonucunun “Anormal” ya da “olumlu” (pozitif) olması iltihaplı bölgede streptekok bakterilerin mevcut olduğu anlamına gelir.

·         Antibiyotik tedavisine başlanabilir.

·         Test sonucu Pozitif olan kişilerde, streptekok bakterileri taşıyıcılarıyla virüse bağlı iltihap rahatsızlıkları yaşayan kişiler arasında etkin bir ayrım yapılmaz.

 

Hızlı streptekok bakteri testi maliyet açısından boğaz kültürü alınmasından daha hesaplıdır ve bakteriye bağlı gelişen boğaz iltihabının teşhisinde etkili bir yöntemdir.

 

  • boğaz
  • ağrısı
  • streptokok
  • bakteri
  • testi