Benzodiazepinler sakinleştirici olarak bilinen bir ilaç türüdürler. İnsanlar bunları doktor tavsiyesi olmadan yatıştırıcı etkileri için aldıklarında kullanımları suiistimale dönüşür.

 • Doktorlar aşağıdaki geçerli tıbbi koşullarda benzodiazepin yazabilirler:
  • Anksiyete
  • Uykusuzluk
  • Alkol yoksunluğu
  • Nöbet kontrolü
  • Kas gevşetme
  • Rahatsız yöntemler için amnezi sağlama
  • Anestezi öncesinde (mesela ameliyat öncesinde)
  •  Benzodiazepinler merkezi sinir sistemi üzerinde etki ederler, sakinlik ve kas gevşemesi yaratırlar ve anksiyete sevilerini düşürürler.

 

 • Her ne kadar 2000’den fazla farklı benzodiazepin üretilmişse de yalnız yaklaşık 15 tanesi Amerika’da onaylanmıştır. Genellikle etkilerinin ne kadar sürdüğüne göre sınıflandırılırlar.
  • Çok kısa süre etkili- Midazolam , triazolam
  •  Kısa etkili- Alparazolam , Iorazepam
  •  Uzun etkili-Klordiazepoksit , diazepam
  •  
 • Benzodiazepinler sıkça suistimal edilirler. Bu suistimal kısmen yarattıkları toksik etkiden ve aynı zamanda yaygın olarak bulunabilirliklerindendir. Kronik olarak suistimal edilebilir veya hastanelerin acil servislerinde daha sık görüldüğü gibi kasten veya kazara aşırı dozda alınabilirler. Yalnız benzodiazepin suiistimalinden ölüm ve ağır rahatsızlık nadiren görülür ama çoğunlukla ya alkol ya da başka ilaçlarla alınırlar. Benzodiazepin ve alkol birleşimi tehlikeli olabilir.
 •  
 • Benzodiazepinler ayrıca ‘sevgili tecavüzü’ için de kullanılagelmişlerdir çünkü normalde kişinin cinsel saldırı veya baskıya direnmesini veya hatta direnmeyi istemesini sağlayan işlevleri bariz şekilde bozar ve hatta ortadan kaldırırlar. Yakın geçmişte bu tür vakalar ve bunlara bağlı  mahkumiyetler çarpıcı bir biçimde artmıştır. İlaç genellikle alkollü içeceklere, hatta alkolsüz içeceklere toz veya sıvı halde katılır ve tadını almak zor olabilir.

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

Hocam kanser hastalarında genel olarak ağrı nasıl olur?... devamı