Angina Türleri

Angina Türleri

Angina türleri kararlı, kararsız, değişken (prinzmetal) ve mikrovaskülerdir. Türlerin farklarının bilinmesi önemlidir. Bunun sebebi, belirtilerin farklı olması ve farklı tedaviler gerektirmeleridir.

Ameliyatlar

Ameliyatlar

Anjiyoplasti: Anjiyoplastide ucunda sosis şeklinde bir balon olan ufak bir tel (kasığa veya kola sokulduktan sonra) X ışınlarının yardımıyla koroner damarın daralmış kısmına yönlendirilir ve balon arterin içinde patlatılarak damarı genişletir. Bazen damarı açık tutmak için bir stent (yani esnek bir gözenekli tüp) takılır. Bu tür anjiyoplastiye balon anjiyoplastisi veya Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti (PTCA) denir.

Koroner Arter Baypas Greft (CABG) Ameliyatı: CABG kanın, damarın tıkanmış kısmını aşarak sağlanabileceği yeni bir kanal oluşturmak için bacaklar veya göğüs gibi vücudun diğer yerlerinden alınan damar parçalarının/greftlerinin yardımıyla etkilenmiş damarın (tıkanmış damar) yanından geçmek için kullanılır.

Transmiyokardiyal Revaskülerizasyonu: Bu işlem, minimal kan kaybıyla anjiyoplasti veya ameliyat olamayan hastalar için yapılır. Bu işlemde göğüste küçük bir kesik yapıldıktan sonra, lazer yardımıyla kalbin dış duvarından sol ventriküle küçük delikler açılır. Bu işlemden sonra anginanın geçmesinin sebepleri tam olarak bilinmiyor.

Önleme Yöntemleri

Önleme Yöntemleri

Angina aşağıdaki yollarla önlenebilir:

  1. Sigarayı bırakmak
  2. Düşük yağlı, düşük kolesterollü bir şekilde beslenerek arterlerde plak oluşumunu engellemek
  3. Tuz oranı düşük bir beslenmeyle yüksek kan basıncını (hipertansiyon) kontrol etmek
  4. Düzenli fiziksel egzersiz
  5. Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze yemek
  6. Haftada en az bir porsiyon yağlı balık yemek
  7. Stresle başa çıkma yolları geliştirmek.

Kararlı Angina

Kararlı Angina

Kararlı angina en yaygın angina türüdür. Kalp normalden daha zor çalıştığında gerçekleşir. Kararlı anginanın düzenli bir kalıbı vardır.

Kararlı anginanız olduğunu biliyorsanız kalıbı tanımayı ve ağrının ne zaman olacağını tahmin etmeyi öğrenebilirsiniz. Ağrı genellikle dinlendikten veya angina ilacınızı aldıktan birkaç dakika sonra geçer.

Kararlı angina kalp krizi değildir ama gelecekte bir kalp krizinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret eder.

Kararsız Angina

Kararsız Angina

Kararsız angina bir kalıp izlemez. Fiziksel zorlamayla veya zorlamasız gerçekleşebilir ve dinlenme ya da ilaçla hafiflemeyebilir.

Kararsız angina çok tehlikelidir ve acil müdahale gerektirir. Bu angina, kalp krizinin yakında olabileceğinin bir işaretidir.

Değişken (Prinzmetal) Angina

Değişken (Prinzmetal) Angina

Değişken angina nadirdir. Genellikle dinlenirken, çoğunlukla gece yarısıyla sabahın erken saatleri arasında gerçekleşir ve ağrı şiddetli olabilir. İlaçlar bu anginayı hafifletebilir.

Mikrovasküler Angina

Mikrovasküler Angina

Mikrovasküler angina diğer angina türlerinden daha şiddetli ve daha uzun süreli olabilir; ilaçlar geçiremeyebilir. Bu angina, koroner mikrovasküler hastalığın bir belirtisi olabilir.

Genel Bakış

Genel Bakış

Rahatsızlık erkeklerde ve kadınlarda eşit oranda gerçekleşir.

İlk testler koroner arter hastalığı izi göstermese bile, angina kalp hastalığının bir işareti olabilir. Oysa bütün göğüs ağrıları veya rahatsızlıkları bir kalp sorununun belirtisi değildir.

Göğüs ağrısına başka durumlar da neden olabilir, mesela pulmoner embolizm (akciğer arterindeki tıkanıklık), akciğer enfeksiyonu, aortik diseksiyon (ana arterin kopması), perikardit (kalbi saran dokularda iltihaplanma) veya panik atak gibi.

Bütün göğüs ağrılarının bir doktor tarafından muayene edilmesi gereklidir.

Tedavi

Tedavi

Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar veya ameliyat ya da her ikisi bulunur.

İlaçlar

İlaçlar

Gliseril Trinitrat (GTN): GTN tabletler veya sprey şeklinde mevcuttur ve kan dolaşımına kolayca karışarak göğüs ağrısını geçirir. GTN kan damarlarını gevşeterek ve koroner damarları genişleterek oksijenli kanın miyokardiyal kaslara akışını artırır.

Aspirin: Aspirin trombositleri daha az yapışkan hale getirerek kan pıhtısı olasılığını azaltır.

Klopidogrel: Klopidogrel, aspirine tahammülsüz hastalara tavsiye edilir.

Heparin: Kanın pıhtılaşmasını engeller.

Statin: Karaciğerde kolesterol yapımı için gerekli bir enzimi bloke eder, böylece kan kolesterol seviyelerini düşürür.

Beta blokerler: Adrenalin gibi belirli hormonların faaliyetini bloke eder (adrenalin kalp atışını artırır) ve kalp üzerindeki iş yükünü azaltır.

Kalsiyum Kanal Blokerleri: Koroner arterleri gevşetir ve kan akımını artırır.

Potasyum Kanal Aktivatörleri: Koroner damarları genişletir ve kalp kasına kan sağlanmasını iyileştirir.

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

yeni radyo frekanslı ayak terleme tedavi yöntemiyle ayaklarımı tedavi ettirmek istiyorum yaz kış sürekli terliyor bu yöntemle tedaviniz varmı varsa ne... devamı