Amniyosentez, bebeğin kromozomlarında bir bozukluk ya da sorun olduğu yönünde bir şüphenin var olduğu her durumda uygulanır. Örneğin; ultrason yapıldığında olumsuz herhangi bir şey görülür ve kromozom bozukluğundan şüphelenilirse amniyosentez yapılabilir. Amniyosenteze başvurulan diğer durumlardan birincisi, bütün hamilelik dönemi boyunca yapılan testlerden birinde herhangi bir sorunun saptanmasıdır. Mesela 11-14 testi denilen ikili testte risk yüksek çıkmışsa; 16. ila 20. haftalar arasında yapılan üçlü testte veya dörtlü testte risk yüksek çıkmışsa, Down Sendromu ya da diğer kromozom bozuklukları riski yüksek çıkmışsa amniyosentez gerekir. Yine herhangi bir ultrasonda olabileceği gibi detaylı ultrason denilen ve 23. haftada yapılan ultrasonda da bebekte herhangi bir kromozom bozukluğuna işaret eden bir bulgu gözlendiğinde amniyosentez ile bebeğin kromozomlarına bakılır.

VİDEO: AMNİYOSENTEZ NEDİR?

Eğer anne adayı daha önceki gebeliğinde kromozom bozukluğu olan bir çocuk doğurmuşsa, sonraki hamileliğinde bebekte hiçbir bulgu olmasa, risk gözlenmese bile, önlem olarak amniyosentez yapılabilir. Benzer şekilde ailede kromozom bozukluğu olan birinin varlığı, sakat doğum varsa veya herhangi bir genetik hastalığın varlığı gibi durumlarda da amniyosentez yapılır. Yani özetle söylemek gerekirse; mevcut gebelikte bir sorun varsa, ikili test, Üçlü test, Dörtlü test veya detaylı ultrasonda gözlenen bir sorun varsa, önceki hamilelikte de sorun yaşanmışsa, aile geçmişinde herhangi bir sorun varsa ya da ileri yaşlarda ve kromozom bozukluğu riski taşıyan bir hamilelik söz konusu ise kromozomlarına bakmak için bebekten sıvı almak gereklidir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

Hocam koly gelsin sperm kanali tikanikliginda kullanabilcegim ilac veya ilaclar nelerdir ilacla cozumu var midir... devamı