Akustik Nöroma

Akustik Nöroma, beyinden iç kulağa ilerleyen 8. kafatası sinirinde başlayan iyi huylu (kanserli olmayan) gelişimlerdir.

Nedir

Nedir?

Akustik nöroma sekizinci kraniyal sinirde gelişen, kanser olmayan bir büyümedir. Aynı zamanda vestibülokoklear sinir olarak bilinen sinir, iç kulağı beyne bağlar ve iki farklı bölümden oluşur. Bir kısmı ses iletiminde rol oynar; diğeriyse iç kulaktan beyne denge bilgisi gönderir. 

Bazen vestibüler schwannomlar veya nörilemmoma olarak da adlandırılan akustik nöroma, genellikle birkaç yıllık bir süre içinde yavaş yavaş büyür. Beyni işgal etmese de, büyürken onu zorlayabilir. Büyük tümörler yakındaki, yüz ifadesini belirleyen kasları ve duyumu kontrol eden kraniyal sinirler üzerine baskı yapabilir. Eğer tümörler beyin kökü ya da beyinciğe baskı yapacak kadar büyürse bu ölümcül olabilir.

Belirtileri

Belirtileri

Akustik nöromanın ilk belirtileri genellikle göze çarpmaz. Birçok kişi belirtileri yaşlanmanın normal etkileri gibi düşünür, bu nedenle durumun teşhis edilmesi biraz zaman alabilir.

İlk belirti genellikle bir kulakta işitmenin kademeli kaybıdır, çoğunlukla kulak çınlaması ya da kulakta dolgunluk hissi buna eşlik eder. Daha az yaygın olarak, akustik nöroma ani işitme kaybına neden olabilir.  

Zaman içinde ortaya çıkabilecek diğer belirtiler şunlardır:

 • Dengeyle ilgili sorunlar
 • Vertigo (dünya hızlıca dönüyormuş gibi hissetme) 
 • Yüzde kalıcı olabilen veya gelip ve giden uyuşma ve karıncalanma
 • Yüz zayıflığı
 • Tat değişiklikleri
 • Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı
 • Baş ağrısı
 • Sakarlık ya da dengesizlik
 • Zihin bulanıklığı

Bu belirtileri yaşarsanız doktorunuzu görmeniz önemlidir. Sakarlık ve zihinsel bulanıklık gibi belirtiler acil tedavi gerektiren ciddi bir sorunu işaret ediyor olabilir.

Sebepleri

Sebepleri

İki akustik nöroma türü vardır: sporadik tür ve nörofibromatozis tip II (NF2) adı verilen bir sendromla ilişkili tür. NF2 sinir sistemindeki kanserli olmayan tümörlerin büyümesiyle karakterize olan kalıtsal bir hastalıktır. Akustik nöroma bu tümörlerin en sık görülenidir ve genellikle 30 yaşına kadar her iki kulakta birden gelişir. 

NF2 nadir görülen bir rahatsızlıktır. Akustik nöroma vakalarının sadece %5''ini oluşturur. Bu, büyük bir çoğunluğunun sporadik türde olduğu anlamına gelir. Doktorlar sporadik türe neyin sebep olduğundan emin değil. Akustik nöroma için bilinen risk faktörlerinden biri, yüksek dozda radyasyona maruz kalmaktır.

Tedavisi

Tedavisi

Akustik nöroma tedavisinde başlıca üç safha vardır:

 • Gözlem
 • Ameliyat
 • Radyasyon tedavisi

Gözlem aynı zamanda aktif izlem olarak da adlandırılır. Akustik nöromalar kanser olmadığı ve yavaş yavaş büyüdüğü için, acil tedavi gerekli olmayabilir. Genelde doktorlar tümörü periyodik MRG taramalarıyla izler ve eğer tümör çok büyür veya ciddi belirtilere neden olursa başka tedavi önerir.

Akustik nöroma ameliyatı tümörün tamamını veya bir parçasını çıkarmayı içerebilir.

Akustik nöromayı almak için üç ana cerrahi yaklaşım vardır:

 • Translabirentin yaklaşımı, kulağın arkasında bir kesi açılarak kulak arkasındaki kemiğin ve orta kulağın bir kısmının alındığı bir yöntemdir. Bu yaklaşımın iyi yanı, tümörü çıkarmadan önce cerrahın önemli bir kraniyal siniri (yüz siniri) açıkça görmesine olanak vermesidir. Dezavantajıysa kalıcı duyma kaybına neden olmasıdır.
 • Retrosigmoid suboksipital yaklaşım, başın arkasına yakın bir yerden kafatasını açarak tümörün arka kısmının açığa çıkarıldığı bir yöntemdir. Bu yaklaşım büyük tümörleri almak için kullanılır ve işitme duyusunu koruma imkanı sunar.
 • Orta fossa yaklaşımı, iç kulak yolu, beyinden orta kulağa uzanan dar geçitler ve iç kulakla sınırlı kalmış küçük tümörlerin alınması için, kulak kanalı üzerinden küçük bir kemik parçasının çıkarılmasını içerir. Bu yaklaşımı kullanmak cerrahların hastanın işitme duyusunu korumasına olanak verebilir.

Toplam endoskopik rezeksiyon adı verilen daha yeni ve daha az invaziv bir teknik, cerrahların kafatasından içeriye sokulan küçük bir kamera kullanarak akustik nöromaları almasına olanak verir. Bu teknik sadece büyük tıp merkezlerinde özel eğitimli cerrahlar tarafından uygulanır. İlk çalışmalar konvansiyonel cerrahiyle benzer başarı oranları gösterir.

Radyasyon tedavisi bazı akustik nöroma vakalarında tavsiye edilir. En son teknikler yüksek dozda radyasyonu çevre dokuların maruz kalma ve hasar görme miktarını sınırlayarak göndermeye olanak sağlıyor. 

Bu durum için radyasyon terapisi iki yoldan biriyle gönderilir:

 • Tekli fraksiyone stereotaktik radyocerrahi (SRS), yüzlerce küçük radyasyon ışınının tek bir seansta tümörü hedeflemesi şeklinde yapılır.
 • Çoklu fraksiyone stereotaktik radyoterapi (FRS), günlük olarak daha küçük dozlarda radyasyonun uygulandığı, genellikle birkaç hafta süren bir tedavidir. İlk çalışmalar çoklu tedavinin SRS''ye göre işitme duyusunu daha iyi koruduğunu gösteriyor.

Bunların her ikisi de ayakta tedavi işlemleridir, yani hastanede yatış gerektirmezler. Tümör hücrelerinin ölmesine neden olurlar. Tümörün büyümesi yavaşlayabilir, durabilir, hatta tümör küçülebilir ama radyasyon tümörü tamamıyla ortadan kaldırmaz.

Doğru tedavi seçimi bir dizi faktöre bağlıdır, bunlar:

 • Tümör boyutu
 • Tümörün büyümekte olup olmadığı
 • Yaşınız
 • Olabilecek diğer tıbbi durumlar
 • Belirtilerin şiddeti ve yaşamınız üzerindeki etkileri