Akciğer hastalıklarına bağlı göğüs ağrısının

Akciğer hastalıklarına bağlı göğüs ağrısının
Akciğer, ağrı sinirleri açısından diğer organlardan farklı bir organdır. Akciğer dokusunun ağrıyı algılayan sinirleri yoktur.

Bu yüzden akciğer kanserinde, akciğer içerisinde tümör büyürken ağrı ortaya çıkmaz ve akciğer kanserinde geç kalınmasının en büyük nedenlerinden birisi de bu ağrının geç ortaya çıkmasıdır.

Fakat plevra denilen, göğüs duvarını oluşturan kaburgaların iç yüzünü döşeyen zar, vücutta ağrıya en hassas olan organdır. Akciğerdeki sorun bu zarla karşılaştığı zaman akciğer ağrısı denilen ağrı ortaya çıkar. Bu şiddetli bir ağrıdır ve hastayı hastaneye gitmeye zorlar. Bir ağrı kesici alınmadığı sürece kesilmez.

Zatürree ve pnömotoraks
Bu ağrı bir koroner ağrısı ya da kalp ağrısı kadar şiddetli değildir. Ama her zaman oradadır ve hastayı sürekli rahatsız eder.

Akciğerden kaynaklanan bir başka göğüs ağrısı, akciğerde ortaya çıkan zatürree ve bu zatürree sonucunda sekonder olarak ortaya çıkan, zarın içerisinde sıvı birikmesi gibi durumlardır. Bu ağrılar çok ciddi ağrılardır ve hastaya hastaneye başvurmak gerektiğini hissettirirler.

Bu arada gençlerde, özellikle de genç, uzun boylu ve sigara kullanan erkeklerde aniden ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabilen bir durum daha vardır ki, bunun adı pnömotorakstır.

Pnömotoraks, göğüs kafesinin içerisinde hava bulunması durumudur. Akciğerdeki bir zarın patlamasıyla, küçük bir baloncuğun ya da büyük bir balonun patlamasıyla, göğüs kafesinin iç kısmında hava birikerek akciğerin çökmesine yol açar. Bu durum çok ciddi ağrılara neden olabilir.