Akciğer kanseri tetkiki için yapılan her üç “bilgisayarlı tomografi” görüntülemesinden biri, yanlışlıkla pozitif sonuç veriyor.

Araştırmacılar, akciğer kanseri teşhisi amaçlı bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme serisinin, her üç kişiden birinde, kişiyi potansiyel tehlikeleri olan başka testler yapmaya yönlendirebilen “pozitif” sonuç verdiğini belirtiyorlar.  

Yanlış alarmın ayrıca, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan gereksiz kaygıya neden olduğu belirtiliyor.

Bulgular, tam da birçok hastanenin, özellikle sigara tiryakilerinde ve eski tiryakilerde akciğer kanserinin erken tanısı için BT görüntülemesini teşvik ettiği bir zamanda geldi.

Uzmanlar, “Aslında, BT görüntülemesinin tam tersi etki yapacağına ilişkin anlamlı bir oran mevcuttur” diyorlar.

Çalışmada yer almayan bazı araştırmacılar, “Kaygı, gerçekleşen tek olumsuz yan etki olsa bile, üçte birlik oranla yanlış pozitif sonuç almak, devasa bir orandır. Bu sonuçlar, acı ve sorun yaşanmasına neden olan ‘invaziv’ testlere neden olabilir. Bu kabul edilemez,” görüşünü dile getiriyorlar.

Bilgisayar tomografisi, röntgenin verdiği yanlış alarmın iki katı kadar yanlış alarm verir

Yeni çalışma, halen sigara içen ya da bırakmış olan yaşı 55 ila 74 arasında 3 bin kişiyi kapsıyor. Bunların yaklaşık yarısı BT yaptırdı, yarısı da standart göğüs röntgeni çektirdi. Bir yılın ardından her bir katılımcı, önceden yaptırdığı türde testi ikinci bir kez daha yaptırdı ve bir sonraki yıl için takip edildi.

İkinci bilgisayarlı tomografi (BT), hastaların yüzde 33’ünde kanser için yanlış pozitif sonuç verdi. Bu, standart röntgende görülen yüzde 15’lik yanlış alarmın iki katından daha fazlaydı. 

Yanlış pozitifin anlamı, bulguların kanser şüphesi uyandırması ancak daha sonra yapılan biyopsi, görüntülemenin tekrarlanması ya da en azından 12 aylık takibin ardından kanser teşhisinin konulmaması durumu olarak tanımlanıyor.

Bilgisayar tomografisinde yanlış pozitif sonuç alan hastalarda, yüzde 7 oranında daha fazla “invaziv” teşhis yöntemleri olan, biyopsi ya da bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide, hava kanallarının aşağısına doğru inilerek, kitle olup olmadığına bakmak için bir cisim kullanılır.

Hastaların yaklaşık yüzde 2’sinden parça alındı ya da başka büyük ameliyatlar oldu. Her ameliyatta olduğu gibi, burada da, kan kaybı ve enfeksiyon gibi komplikasyon riski var. Ayrıca, küçük de olsa gerçek bir risk, ölüm riski de bulunuyor.

Uzm. Dr. Faruk BERBER

merhaba hocam ben geçen sene crp yüksekliğinin araştırılması sırasında BT ÇEKİLDİ VE BT SONUCUM TORAKS BT İNCELEMESİNDE: Toraks duvarını oluşturan ke... devamı