Akciğer amfizemi tedavi edilmezse ne olur?

Akciğer amfizemi tedavi edilmezse ne olur?
Akciğer hastalığı tedavi edilmediği zaman, öncelikle çok ağır bir akciğer amfizemi hastalığına neden olur. Çünkü hastalığın sürekli ilerleme özelliği vardır.

Çok ağır akciğer amfizemi, bireyin yaşam kalitesini aşırı ölçüde bozar. Hatta hastayı hiçbir şey yapamaz hale getirebilir.

Akciğer amfizemi ölümcül bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmaya ve ABD’de yapılan çalışmalara göre, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sayılan enfeksiyon hastalıkları, kanserin bazı türleri, kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalıkta, son 20 yılda ölüm oranında belirgin bir düşme olmasına rağmen, akciğer amfizeminin de içinde bulunduğu koah denilen hastalıkta bu ölüm oranında yüzde 100’ün üzerinde bir artış vardır.

Yani gelecekte, insanların daha büyük bir bölümü, bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybedecektir.
  • Akciğer amfizemi
  • akciğer amfizemi tedavi edilmezse ne olur
  • Dünya Sağlık Örgütü
  • ABD
  • koah
  • koah hastalığında ölüm oranları