Yeni doğan bebeklerde sarılık tedavisi nasıl yapılır?

Yeni doğan bebeklerde sarılık tedavisi nasıl yapılır?
Yeni doğan sarılığında kan uyuşmazlığı olduğu koşullarda, bebeğin bilirubin yükselme hızını kontrol etmek için, belli aralıklarla sürekli kanı alınır. Böylece kandaki bilirubin düzeyi saptanır. Bebeğin doğum yaşına göre, doğum kilosuna göre, prematüre doğum olup olmamasına göre belli çizelgeler vardır. Bu çizelgeler, kandaki bilirubinin hangi günde hangi değere çıktığına bağlı olarak bebeğe nasıl bir tedavi verileceğinin saptanmasında kullanılır. Bu çizelgeye uygun olarak, bilirubin değerleri belli bir seviyeye ulaştığında, mavi ışınla fototerapi işlemi uygulanır. Bu ışının verilme süresi ve şiddeti, kandaki bilirubin düzeyi ve bunu düşürme hızına göre ayarlanır. Buna göre bazen 8-10 saat, bazen de 3-4 gün üst üste verilir.

Bazı durumlarda, özellikle RH tipi uygunsuzluklarda kan değişimi gerekebilir. Bu konuda da yine çizelge önemlidir. Bilirubin bebeğin yaşına göre belli bir düzeye ulaşmışsa ve eğer fototerapi ile düşürülemiyorsa, bu durumda bebeğin göbek kordonundan kateter konularak kan değişimi gerçekleştirilir. Fizyolojik sarılık ya da anne sütü sarılığı denilen sarılık ise tamamen kendiliğinden geçer. Buradaki en önemli faktör, bebeğin çok iyi bir şekilde besleniyor olmasıdır. Fizyolojik sarılık bile olsa, eğer bebek beslenemiyor ve kilo alamıyorsa, bilirubinin atılımı yavaşlayacağı için bazen fototerapi vermeyi gerektirecek değerlere ulaşabilir. Ancak bebek iyi ve düzenli besleniyorsa, yeni doğanlarda sarılık üçüncü gün civarında başlayıp genel olarak ikinci haftada bitmiş olur.
  • kan uyuşmazlığı
  • yeni doğan bebekler
  • yeni doğan sarılığı