Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, yaşlılarda uzun uyku süresi, metabolik sendromun görülme sıklığında yükselme ile ilişkili.

Sonuçlar, şekerlemeler dahil günde sekiz saat veya daha fazla uyku süresi alışkanlığı bildiren katılımcıların metabolik sendroma yakalanma olasılıklarının yüzde 15 daha fazla olduğunu gösterdi (göreceli risk oranı=1.15). Bu ilişkide, demografi, yaşam tarzı ve uyku alışkanlıkları gibi karışan unsurlar, metabolik sendrom için tam olarak ayarlandıktan sonra değişmeden kaldı. Potansiyel olarak sağlığı bozuk katılımcıları analizden çıkarmak, gözlenen ilişkiyi hafifçe azalttı (Göreceli risk=1.13). Altı saatten az, kısa uyku süresi bildiren katılımcılar, başlangıç analizinde yüzde 14 daha fazla metabolik sendroma yakalanma olasılığına (göreceli risk=1.14) sahip olsalar da, bu ilişki potansiyel karışan unsurlar kontrol edildikten sonra ortadan kayboldu (göreceli risk=0.98).

İngiltere Birmingham’daki Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, ‘Çalışmamızın en şaşırtıcı tarafı uzun uykunun –kısa uyku değil- metabolik sendromun varlığı ile ilişkili olmasıydı,’ diyorlar.

Çalışma Guangzhou, Çin’de 29 bin 310 insanı kapsıyordu ve uyku süresi ile metabolik sendromun varlığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren en geniş çalışmaydı. Katılımcılar 50 yaş veya üstüydü. Toplam uyku süresi anket yoluyla bildirildi.

Doktorlar çalışmanın kesitsel yapısının, nedenselliğin belirlenmesine izin vermediğine dikkat çekiyorlar. Ama, sağlıklı yaşlıların ikincil analizinin, sonuçları özellikle ilgi çekici kıldığına işaret ediliyor.

‘Uzun uyku süresinin, sağlıksızlığın sonucu olması muhtemel değil çünkü analizi ‘sağlıklı’ yaşlılardan oluşan bir alt kümede yeniden yaptık ve bulgular aynı kaldı,’ diyorlar. ‘İzleme verilerimiz nedensel çıkarımlar yapmamızı sağlayacak.’

Araştırmacılar uzun uyku süresinin metabolik sendrom riskini arttırdığının doğrulanmasının, kamu sağlığı üzerinde önemli etkileri olacağını ekliyorlar.

‘Uzun uyku uyuyanlara, toplam uyku süresini azaltmalarını tavsiye edebiliriz, bunun sağlıkları üzerinde faydalı etkileri olabilir,’ diyorlar. ‘Zaten hastalık riski yüksek olan yaşlı nüfus üzerindeki sağlık yükünü azaltmak amacıyla, uykuyu düzenleyecek programlar geliştirilebilir.’

Çalışmalara göre, metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet ve felç riskinizi arttıran obezite ile ilişkili bir grup risk faktörü. Şu beş risk faktöründen en az üçüne sahip birinde metabolik sendrom olduğu düşünülüyor: Aşırı karın yağı, yüksek trigliserit, düşük HDL kolesterol, yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri.

İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre, uyku bozuklukları olmayan sağlıklı yaşlı yetişkinler, azalmış ‘uyku ihtiyacı’ ve gün içinde sağlıklı genç yetişkinlerden daha az uykulu olmayı bekleyebilirler. 15 bin 638 yaşlı Çinli yetişkinle yapılan bir araştırma, ağırlıklı ortalama uyku sürelerinin şekerlemeler dahil yaklaşık 7,5 saat olduğunu bildirmişti.

Dr. Dt. Ali Osman Emiroğlu

diş etim çekildi v dişlerim çok küçüldü v beni dişi olmayan yaşlı gibi görünüyorum n yapmalıyım. ... devamı