Rahim kanserinde kemoterapi ne zaman kullanılır?

Rahim kanserinde kemoterapi ne zaman kullanılır?
Hastalık ileri evrelerdeyse, yani evre birin üzerindeyse, ikinci, üçüncü hatta dördüncü evredeyse, geniş bir cerrahiyi takiben, hastaya kemoterapi verilebilir.

Burada kemoterapi, hastalığın sistemik olduğu düşünülerek verilir. Yani vücudun herhangi bir yerine yayılma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla kemoterapi verilerek bu yayılma önlenmeye çalışılır.

Buradaki amaç palyasyondur. Yani tedaviden çok olayı, yani tekrarlamayı önlemeye çalışmaktır.

Rahim ağzı kanseri için, birinci evrede zaten cerrahi yapılır. Bu olmadığı koşullarda radyoterapi yapılır. Kemoterapi ise, 4 santim ve üzeri rahim ağzı tümörlerinde uygulanır. Ya da ileri evre rahim ağzı kanserinde, radyoterapi ile birlikte kemoterapi uygulanır. Buna da kemoradyoterapi denir.

İleri evre kanserlerde ya da tümörün 4 santimden büyük olması durumunda zaten cerrahi yapılamaz.
  • Rahim kanseri
  • rahim kanserinde kemoterapi aşaması
  • kanserin yayılması
  • palyasyon
  • rahim ağzı kanseri
  • kemoradyoterapi