Parkinson hastalığının nedenleri

Parkinson hastalığının nedenleri
Parkinson hastalığına neden olan dopamin maddesinin eksikliği, klasik anlamda tartışılan Parkinson hastalığı açısından bakıldığında belli bir nedene bağlı değildir. Bu nedenle de idiyopatik Parkinson hastalığı ismiyle anılır.

Ancak küçük bir grup olan ikincil Parkinsonizm ya da ikincil Parkinson hastalığı denilen bir grup vardır. Bu uzun süre psikiyatrik ilaç kullanan, uzun süre ağır metallerle karşı karşıya kalmış maden işçileri ya da akü atölyesi çalışanlarında, beyin iltihabı ya da menenjit veya ansefalit geçirmiş ya da başa tekrarlayan darbeler almış kişilerde, başka sorunlara ikincil olarak gelişmiş dopamin eksikliği tablosu olarak görülür. Buna ikincil Parkinson ya da sekonder Parkinsonizm denir.

Önlemek mümkün değil
Bu hastalık bir nedene bağlıdır ve genellikle de başka bir hastalık penceresi içerisinde incelenmesi gerekir. Ama klasik anlamdaki Parkinson hastalığının belirli bir nedeni yoktur.

Parkinson hastalığı için, belli bir gıdayı alarak, belli bir yaşam tarzını benimseyerek bu hastalığa yakalanmamak diye bir şey söz konusu değildir. Belli bir gıdanın azlığı ya da fazlalığı veya yaşam tarzının farklılığı genelde hastalığa yakalanma ve bu hastalığın ortaya çıkma sıklığını ya da şiddetini değiştirmez.

Bir kişide Parkinson hastalığı varsa, ailenin diğer fertlerine ya da kuşaklarına bakıldığında bir başka olguya rastlama ihtimali yüzde 15 civarındadır. Bu ise binde 3’e göre daha sık bir istatistiki rakamdır.