Nedir

Önkol Kırıkları

Önkoldaki iki kemikten bir veya ikisi kırıldığı zaman önkol kırılması oluşur.  Önkoldaki iki kemik döner kemik (radius) ve dirsek kemiğidir (ulna). Her iki kemik de dirsek ve bilek eklemlerinin düzgün bir şekilde hareket etmesi için gereklidir ve üst koldaki kaslar için önemli bağlantı noktaları teşkil ederler. 

 

Nasıl Oluşur

Nasıl Oluşur?

En yaygın kırık nedenleri el üzerine düşme veya kavgalarda, spor yaralanmalarında ve trafik kazalarında görüldüğü üzere önkola doğrudan gelen bir darbedir. Önkol kırığının belirtileri arasında ağrı, şiş ve önkolda şekil bozukluğu bulunur. Önkol kemiği kırığı doğru bir fiziksel muayene ve röntgen çekmeyle tespit edilebilir. 

 

Türleri

Türleri

Dirsek etrafında meydana gelen (döner başlık kırıkları veya olekranon kırıkları) ile bilek etrafında meydana gelen kırıklar (dirsek kırıkları) başka bir yazıda incelenmiştir. Burada incelenen kırıklar döner kemik kırıkları ile dirsek kemiği kırıkları ve iki önkol kemiğinin aynı anda kırılmasıdır. 

Döner kemik kırıkları

Döner kemiğin tek başına kırılmasına nadir rastlanır. Daha yaygın olarak görülen şey, döner kemik kırıklarının dirsek kemiği sakatlanmasıyla veya bilek etrafındaki eklemlerden birindeki sakatlanmayla (Galeazzi kırığı) bir arada olmasıdır.

Tek başına döner kemik kırığı meydana geldiğinde, kırık kemikler yerinden çıkmamışsa ameliyat yaygındır. Kırık kemik yerinden çıkmışsa, o zaman kemik yerine oturtulana kadar kol döndürülmesi sınırlanır. Bu nedenle birçok döner kemik kırıklarında kemikleri tekrar hizalamak ve yerlerinde tutmak ameliyat gerektirir.

Önkolda iki kemiğin birden kırılması

İki kemiğin birden kırılması, bir yetişkinde neredeyse her zaman ameliyat gerektiren bir sakatlanmadır.  Ameliyat olmadan önkol işlevini yerine getiremez ve bu tür bir kırığı düzgün bir biçimde sabitlemek veya alçılamak imkansızdır.

Önkoldaki her iki kemik kırığında ameliyat nasıl yapılır?

Her iki kemiğin de kırık olduğu ön kol kırıklarında genel olarak hem döner kemik hem de dirsek kemiğine bir metal plaka ve vidalar takılır.  Her iki kemiğe farklı kesiklerden girilmelidir; bu yüzden ön kolunuzda iki kesik açılır. Bazı cerrahlar kemiğin konumunu korumak için bir çubuk kullanır, ancak dönmenin gerektiği kemik kırıklarında böyle bir şey yapılamaz. Bu yüzden önkol kemiği kırıklarının çoğu plaka ve vidalar kullanılarak tedavi edilir.

Önkolda iki kemiğin kırılmasıyla ilgili komplikasyonlar nelerdir?

Bu kırıkların en yaygın komplikasyonları şunlardır: 

Hareket azalması

Önkol kırıklarının tedavisinden sonra hareketin kısıtlılığı yaygındır. Hareket dirsek veya bilek eklemlerinde sınırlandırılabilir; ama en yaygın sınırlama önkolun dönme hareketlerinde görülür (kapı tokmağını çevirmek, kavanoz açmak gibi). 

İyileşmeyen kırık

Önkol kemikleri yeterince iyileşmeyerek ısrarlı ağrıya neden olabilir. Bu, kırık türünden dolayı kemiğin yitirildiği (örneğin birçok parçaya ayrılan kemik kırıklarında olduğu gibi) veya açık kırıklar olan önkol kırıkları için özellikle geçerlidir.  Bu vakalarda kemiğe doku nakli için birden fazla ameliyat yapılabilir.

Enfeksiyon

Her cerrahi operasyondan sonra enfeksiyon meydana gelebilir. Önkol kemiklerinin sabitlenmesinin ardından enfeksiyon meydana gelirse, enfeksiyonun iyileşmesi için metal plaka ve vidaların çıkarılması gerekebilir.

Protez ağrısı
Ameliyat sırasında kullanılan metal protezler derinin altında hissedilebilir ve ağrılı olabilir.  Eğer rahatsızlığa neden oluyorlarsa, genellikle ameliyatın üzerinde bir yıl geçtikten sonra alınabilirler. 

Dirsek kemiği kırığı nedir?

Dirsek kemiği (ulna) önkoldaki iki kemikten biridir. Önkolun iki kemiği olan dirsek kemiği (ulna) ve döner kemik (radius) bilek ile dirsek eklemlerine boydan boya uzanır.

Dirsek kemiği kırığı nasıl meydana gelir?

Önkola bir nesne çarptığı zaman (veya önkolla bir nesneye çarpıldığı zaman) meydana gelen en yaygın kemik kırığı dirsek kemiği kırığıdır.  Tek başına dirsek kemiğinin kırılmasına ''cop kırığı'' denir, bununla birlikte bu kırılmaya düşme, araba kazaları ve diğer kazalar gibi birçok başka şey sebep olabilir.

Dirsek kemiği kırığının belirtileri nelerdir?

En önde giden dirsek kemiği kırığı belirtisi ağrıdır. Diğer yaygın belirtiler şiş ve önkolda şekil bozukluğudur. Bir önkol kırığından kuşkulanıyorsanız bir doktora görünmeli ve kırığın nerede olduğunu ve başkaca yaralanmalar olup olmadığını görmek için röntgen çektirmelisiniz. Buna ek olarak, dirsek içinde Monteggia kırığı denilen bir sakatlanmaya neden olacak şekilde herhangi bir çıkma var mı diye dirsek dikkatle muayene edilmelidir.

Tedavisi

Tek başına dirsek kemiği kırıkları sadece bir alçıyla tedavi edilebilir. Genellikle kemiğin bir süre hareketsiz tutulması iyileşmesi için yeterlidir.

Eğer dirsek kemiği kırığında kırık parçalar arasında çok fazla kayma varsa, buna kararsız (veya hareketli) kırık denir. Bu vakalarda hasta, kırığın ameliyatla sabitlenmesinden istifade eder. Genelde tedavi kırık kemiği sabitlemek için bir plaka ve vidalar kullanmaktır.

Komplikasyonlar

En yaygın komplikasyonlar şunlardır:

Ağrılı protezler
Bazen metal plaka ve vidalar dokunulunca acıtır ve bunların çıkarılması gerekir.  Bu işlem genelde ameliyatın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılır. Plakanın alınmasının ardından kemiğin tekrar kırılma ihtimali vardır.

Enfeksiyon
Enfeksiyon nadir bir komplikasyon olmakla birlikte her ameliyat işleminde mümkündür. Enfeksiyon problemi varsa metal protez büyük ihtimalle ameliyatla alınır.

İyileşmeyen kırıklar
İyileşmeyen, veya birleşmeyen kemik problemi dirsek kemiği kırıklarının yaklaşık yüzde 5''inde görülmektedir.  Bu hastalar dirsek kırığının iyileşmesi için kemik dokusu nakli için başka bir ameliyat işlemine ihtiyaç duyabilirler. 

 

Op. Dr. Mircan MİROĞLU

Burnumda kırık var estetik dediler estetik fiyatları nedir randevu alabilirmiyiz... devamı