Motivasyon ders başarısını nasıl etkiler?

Motivasyon ders başarısını nasıl etkiler?
Motivasyonu yüksek olan bir öğrenci derslerine daha fazla çalışır. Daha iyi yoğunlaşır ve daha iyi öğrenir ve daha başarılı olur. Dolayısıyla ulaşmak istediği hedeflere daha hızlı bir şekilde ve daha kolay ulaşır.

Sonuçta öğrencinin bir hedefi vardır. Çocuk sınavlarını geçmeyi, ÖSS gibi sınavlarda başarılı olmayı hedefler. Dolayısıyla, çocukların bu hedeflerine ulaşmalarında, motivasyonun önemi çok büyüktür.

Öğrencinin öğretmenini sevmesi de motivasyonu arttıran bir faktördür. Bu nedenle öğretmenin kendini öğrencilerine sevdirmesi, onlara rol model olabilmesi önemlidir. Bunu yapabilmek için verdiği sözleri tutması, öğrencileriyle iyi ilişkiler geliştirmesi gerekir.
 • Motivasyon
 • öğrenci
 • başarı
 • hedefler
 • hızlı öğrenme
 • sınavlar
 • ÖSS
 • öğretmen
 • rol model
 • sözünü tutma
 • iyi ilişkiler