Nedir

Meni nedir?

Meni, boşalmada üretradan (penisteki tüpten) beyaz veya gri sıvıdır.

Genelde, her milimetre semen milyonlarca spermatozoa (sperm) içerir ama hacmin büyük bölümü erkek üreme organlarındaki bezlerin salgılarından oluşur.

Meninin amacı tamamen üremedir. Meni, spermatozoayı dişi üreme yoluna taşıyan bir araçtır. Meninin boşaltılmasına orgazm ve cinsel zevk eşlik etse de sertleşme (ereksiyon) ve orgazm ayrı mekanizmalar tarafından kontrol edilir ve meni çıkışı birçok insanda zevkli seks için şart değildir.

İçeriği

Meninin içeriği nedir?

Meni, birçok bezin salgılarından oluşur ama testislerden bunun yalnızca %5’i gelir.

Meninin içeriği

Yardımcı bez

Tüm boşalmanın yüzdesi

Testisler ve epididimler

%5

Meni keseleri

%46-80

Prostat bezi

%13-33

Bulboüretral ve üretral bezler

%2-5

Testisler ve epididimler

Testisler ve epididimler

Spermatozoanın gelişmesi 70 gün sürer ve yalnızca testislerde üretilir. Tek sperm, testislerin içinde spermatogonium adı verilen bir hücreden gelişir.

Spermatogonium spermatositleri üretmek için bölünür, bunlar daha sonra gelişip spermatitlere dönüşür. Spermatit bilindik kuyruğunu büyütür ve hücre yavaş yavaş kuyruğunu vurarak hareket etme becerisi kazanır.

Spermatit sonunda büyüyüp oldun bir spermatozoana dönüşür. Bu süreç 60 gün sürer ve ardından sperm 10-14 gün daha her bir testisin kanallarından ve sperm olgunlaştıran tüpü epididimden geçer, sonra boşalma esnasında vücudu menide terk edebilir.

Testisler tarafından üretilen sıvı, birçok kimyasal içerir ama özellikle testosteron yönünden zengindir.

Meni keseleri

Meni keseleri

Meni keseleri genelde meni hacminin yarısından fazlasına ev sahipliği yapar. Salgıları özellikle, spermatozoa için gerekli olan bir besin olan fruktoz adlı şeker yönünden zengindir. Meninin boşalmadan sonra pıhtılaşmaması (yapış yapış veya jölemsi olmaması) için bir madde de üretirl. Meniyi kadının rahminin boynunda tuttuğu için bu maddenin üremede yararlı olduğu düşünülür.

Prostat bezi

Prostat bezi

Prostat bezi salgıları birçok kimyasal içerir, bunlardan prostata özel antijen (PSA) muhtemelen en ilgincidir. PSA, bir enzim, biyokimyasal reaksiyonlara neden olan bir katalizör, bu durumda koagülaz adı verilen bir tür enzimdir. PSA’nın temel işlevi, pıhtılaşan meniyi sıvılaştırıp spermatozoanın ondan kurtulup dişi üreme yolunda ovumu (yumurtayı) döllemek üzere yüzmektir.

Prostat bezi hücreleri PSA üretir ve bunun birazı kan dolaşımına karışır, bir kısmı da menide bulunur. Prostat bezi daha büyük ve daha etkinse kanda daha fazla PSA bulunur. Büyük, iyicil (kanserli olmayan) prostat bezlerine sahip erkeklerin genelde kandaki PSA düzeyleri ortalamadan yüksek çıkar. Prostat kanserli erkeklerin değerleri çok yüksek çıkabilir. Ama PSA düzeyleri her iki durumda normal de olabilir. PSA prostat bezinin boyutu ve etkinliği hakkında yararlı bir işarettir ama prostat kanserine özel bir test değildir.

Bulboüretral ve üretral bezler

Bulboüretral ve üretral bezler

Bu bezlerin salgıları erkek üreme yolunu ıslatır ama üretkenliği etkileyen antikorlar da barındırabilir. Bu sperm karşıtı antikorlar spermatozoanın düzgün hareket etmesini ve ovumu (yumurtayı) döllemesini engelleyebilir.

İLGİLİ MAKALE

Azoospermi

Prof. Dr. Kaan AYDOS

Merhaba, benim eşim 2 yıl önce rektum kanserinden dolayı ilk önce kemoterapi be ışın aldı sonra rektumdaki kitle ameliyatla alındı.eşimde ışın alırken... devamı