Koronavirüs söz konusu olduğunda genellikle diğer hastalıklara ve kronik şikayetlere sahip kişilerle ilgili daha büyük endişe duyuluyor. Özellikle KOAH, tansiyon gibi hastalıklara sahip olanlarda koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır ilerleyebildiği biliniyor. Her ne kadar virüs genç ve sağlıklı kişileri de ciddi anlamda etkileyebilse de yaşı daha ileride ve sağlığı tam olarak yerinde olmayan kişilerin kendilerine özellikle dikkat etmeleri isteniyor. Peki kanser bu hastalıkların arasında nasıl bir yerde? Yapılan bir araştırma koronavirüs hastalarında kanser tedavisine devam edilmesini incelendi.

Bu çalışmanın sonucuna göre Covid-19 taşıyan kanser hastalarında kemoterapi ve immünuterapi tedavilerine devam etmek hayatta kalmaları konusunda bir risk doğurmuyor. Sonuçlar İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’daki hastalara ışık tutarak, hangi kanser türlerinin koronavirüs karşısında en büyük riski taşıdığını belirleyebilir.

Imperial College London’daki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada Avrupa’daki 19 hastanenin verileri incelendi. Buna göre meme kanseri hastalarında ölüm oranı diğer hastaların yarısı olarak görülüyor. Ayrıca İngiltere’deki Covid-19 taşıyan kanser hastalarının ölüm riskinin diğer ülkelerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Koronavirüs hastalarında kanser tedavisi çeşitli sebeplerle ertelenmiş olabilir. Bazı hastalar bünyelerini zayıflatmamak, hastaneye gitmemek, insan içine çıkmamak için bu tercihe yönelebiliyorlar. Ancak bu eğilim herhangi bir kanıta dayanmıyor. Güncel araştırmaya göre de kemoterapi ve immünoterapi Covid-19’dan ölüm riskini artırmıyor. Yani hastanın bireysel durumu ve risk faktörlerini de değerlendirerek pandemi sırasında kanser tedavisine devam etmek güvenli görülüyor. 

Bir araştırmaya göre Şubat sonu ve Nisan başı arasında İngiltere’de Covid-19 taşıyan her 3 kanser hastasından biri hayatını kaybetti. Bu grupta 65 yaşın üstündeki erkekler ve diğer sağlık problemleri olanlarda ölüm oranı daha yüksek. Ancak meme kanseri hastası kadınlarda, her dört ülkede de ölüm oranı daha düşük ve sadece %15 olarak görüldü. 

Araştırılan 890 hastanın yaklaşık yarısı erkek, yaş ortalaması 68’di ve 330 kişide ilerlemiş kanser vardı. 400’den fazlasında başka hastalıklar da mevcuttu. %53’ü bir kanser tedavisi alıyor, bunların çeyreği kemoterapi alıyordu. %45’i ise herhangi bir tedavi almıyordu. 

Araştırmacılar sonuçların koronavirüs hastalarında kanser tedavisiyle ilgili aydınlatıcı olduğuna, hangi kanser hastalarının daha çok korunması gerektiğini gösterebileceğine dikkat çekiyorlar.

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

Hocam kanser hastalarında genel olarak ağrı nasıl olur?... devamı