3 günlük bebeklerde anne baba çocukta kataraktı fark ettiklerinde, görmenin gelişebilmesi için çocuğun derhal ameliyat edilmesi gerekir.
 
Çocuklarda katarakt tek taraflıysa, görme derecesine göre ameliyatın zamanının ayarlanması gerekir. Fakat senil kataraktlarda, yaşlı kataraktlarında, bundan yaklaşık 20 sene önce kataraktın olgunlaşması için beklenirdi. Görmenin 1 metreden parmak derecesine düşmesi beklenirdi.

Video: Katarakt Cerrahisi (Fakoemulsifikasyon)

Ama günümüzde ameliyat zamanı hastanın yaşına, işine ve sosyal durumuna göre değişmektedir. Örneğin bir şoför için görmenin yüzde 10 düşmesi bile katarakt ameliyatı için yeterlidir. Ama bir çoban için yüzde 10 görme bile yeterli olabilir.
 
Bugünkü teknikle katarakt her durumda ameliyat edilebilir. Ancak mümkün olduğu kadar erken ameliyat edilmesi, daha iyi bir ameliyat başarısı, daha iyi bir görsel sonuç için daha yararlı olacaktır.
 

Op. Dr. İbrahim SAYIN

eşimin (emekli sandığı) katarakt ameliyatı olması gerekiyor. muayene ve ameliyat masrafı ne kadardır gerekiyor.muayene... devamı