Karaciğer Kanserinin Türleri Nelerdir?

Karaciğer Kanserinin Türleri Nelerdir?

Karaciğer hücrelerinde başlayan birincil karaciğer kanseri, kanserli olan hücrelerin çeşidine bağlı olarak farklı türlere ayrılır. Bunlar:  

  • Hepatosellüler karsinom. Çocuklarda ve yetişkinlerde en yaygın olarak görülen birincil karaciğer kanseri türüdür. Kanser temel karaciğer hücresi olan hepatositte başlar. 
  • Kolanjiokarsinom. Bu tür kanser, karaciğer içerisindeki ufak boru görünümlü safra kanallarında başlar. Bu kanser türü bazen safra kanalı kanseri olarak da adlandırılır. 
  • Hepatoblastom. Nadir olarak görülen bu karaciğer kanseri türü 4 yaşın altındaki çocukları etkiler. Hepatoblastom hastası olan çoğu çocuk başarı ile tedavi edilebilir.
  • Anjiosarkom veya hemanjiosarkom. Nadir olarak görülen bu kanser türleri karaciğerdeki kan damarlarında başlar ve hızla ilerler.