Kanın pıhtılaşma mekanizmaları nasıl işler?

Kanın pıhtılaşma mekanizmaları nasıl işler?
Pıhtılaşmada üç tane önemli mekanizma vardır. Bunlardan birincisi kanın akışkanlığı, ikincisi damar duvarı, üçüncüsüyse trombosit ismi verilen küçük hücrelerdir.

Trombosit denilen küçük hücreler kemik iliğinden yapılan hücrelerdir ve kanın pıhtılaşmasında temel rolü üstlenirler. Damar duvarının bütünlüğünün bozulduğu durumlarda, yani kanama olduğunda trombositler o bölgeye doğru yönelir ve bir tıkaç oluştururlar. Buna primer hemostatik tıkaç adı verilir.

Oluşan bu tıkaç, kanamanın geçici olarak durdurulmasını sağlar. Daha sonra hem trombositlerden hem de damar duvarlarından salınan bazı maddelerle pıhtılaşmanın ikinci aşaması, yani hemostaz denilen durum başlar. Ve pıhtılaşma faktörlerinin salınımıyla birlikte, trombositlerin oluşturduğu bu yama güçlenir. Daha sonra bir takım başka maddelerle sağlamlaştırılır. Filmojenin filme dönüşmesi gibi bazı mekanizmalarla bu damar duvarı sağlamlaştırılır.

Daha sonraysa, damar duvarındaki bu yamada oluşan fazlalıklar bir şekilde uzaklaştırılır. Böylece damar tamamen onarılmış olur.

Pıhtılışma, yani kanın damar dışına çıkması halinin engellenmesi durumu, bu şekilde gerçekleşir.
  • Kanda pıhtılaşma
  • kan pıhtılaşması
  • tromboz