Nedir

Doktorlar kadınların kalp hastalığı risklerini çoğu zaman yanlış yorumluyor ve bu nedenle olması gerektiği bir şekilde tedavi edemiyorlar.

Kalp hastalığını büyük bir sağlık tehdidi olarak görmeyen sadece kadınlar değil. Birçok doktor da kadın hastalarının kalp krizi riskini ve kalp hastalığından kaynaklanan ölüm riskini iyi değerlendiremiyor.

Yeni bir çalışma, doktorların çoğu zaman kadınların kalp hastalığı riskini yanlış yorumladığını gösteriyor. Bu durum, kadınların bu riski azaltmak üzere tavsiye edilen koruyucu bir tedavi görme olasılığını da erkeklere oranla azaltıyor.

Araştırmacılar, “Hekimler her zaman kalp hastası olanların erkekler olduğunu düşünürler, ama aslında erkeklere göre daha fazla sayıda kadın kalp hastalığına yakalanıyor ve bundan dolayı ölüyorlar” tespitini yapıyor.

Ayrıca, son 25-30 yıldır, her yıl erkeklere kıyasla daha fazla kadının kalp hastalığından öldüğünü belirtiyorlar.

Araştırmacılar, kadınların ve erkeklerin aynı risk seviyesinde algılandıkları zaman koruyucu tedavi görme konusunda eşit fırsata sahip olacaklarını söylüyorlar.

“Ama erkeklere nazaran yüksek risk altındaki kadınların kolesterol düşürme tedavisi, aspirin tedavisi görmeleri ve kardiyak rehabilitasyonuna sevk edilmeleri olasılığının daha düşük olduğunu bulduk. Bunun nedeniyse, hekimlerin aynı risk seviyesindeki kadınları daha düşük risk seviyesindeki erkeklerle aynı seviyedeymiş gibi değerlendirmeleridir.”

Yanlış Yorumlar

Doktorlar kadınların kalp riskini yanlış yorumluyor 

Amerikan Kalp Vakfı, kadınlarda kalp hastalığını önlemek için, doktorların bir kadının kalp hastalığı riskine bakarak ne tür bir koruyucu tedavinin uygun olacağını belirlemesine yardımcı olması için yeni bir rehber hazırlandığını duyurdu.

Doktorların bu yeni rehberi ne kadar iyi takip ettiklerini görmek için araştırmacılar, içlerinde kardiyologlar, jinekologlar ve aile hekimleri olan rastgele seçilmiş 500 doktoru incelemeye aldılar.

Doktorlara, yaşı, cinsiyeti, etnik kimliği, sigara içme durumu, kolesterol seviyesi, tansiyonu, vücut kitle indeksi (VKI), aile sağlık geçmişi ve diyabet durumu gibi bilgileri olan 10 hastanın profili verildi.

Kalp hastalığı risk faktörlerine göre hastalardan ikisi düşük risk, dördü orta seviyeli risk ve dördü yüksek risk taşıyordu. Risk profili bilgilerinin tümü her bir kategori içindeki en azından bir erkek ve bir kadın hasta için aynıydı, bunlar arasındaki tek fark cinsiyetti.

Bu çalışma, bir kadının riski bir erkekle aynı olduğunda bile, kadınların erkeklere göre daha düşük risk kategorisine konma olasılığının daha fazla olduğunu gösterdi.

Ayrıca inceleme yapılan doktorların beşte birinden azı, her yıl erkeklere kıyasla daha fazla kadının kalp hastalığından öldüğünün farkındaydı.

Eksik Tedavi

Kadınlar kalp hastalığı için gereken tedaviyi göremiyor

Araştırmacılar, kadınların kalp hastalığı risklerinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda, doktorların çoğu zaman bir kadının kalp krizi riskini veya kalple ilgili ölüm riskini tam ortaya koyamayan yersiz tedavi kararları verdiklerini belirtiyorlar. 

Örneğin, bir kontrol programına kayıt olmuş, yüksek kalp hastalığı riski bulunan yaklaşık 9 bin kadınla yapılan bir çalışma, kadınların sadece üçte birinin, statin gibi ilaçların tavsiye edilmesiyle kolesterol düşürücü tedaviler gördüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar aynı zamanda, 10 kadından sadece birinin tüm farklı kolesterol türleri için hedef grubunda bulunduğunu tespit ettiler.

Diğer bir çalışmaysa, kalp hastalığı riski altındaki kadınların, hem erkeklerde hem de kadınlarda gizli kalp hastalığını teşhis etmekte kesin sonuçlar veren tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve stres testleri gibi doğru teşhisi koymaya yönelik testleri yaptırmaları için daha az sevk edildiklerini gösterdi.

Üçüncü bir çalışma perkütan koroner arter girişimi gibi yaşam kurtarabilecek bir tedavinin de kadınlarda yeteri kadar kullanılmadığını gösterdi. Anjiyoplasti ve stent de içinde olmak üzere perkütan koroner arter girişimi, tıkalı damarları açmak ve kan akışını düzeltmek için tasarlanan minimal invazif bir işlemdir.

Araştırmacılar, perkütan koroner arter girişimine dair yapılan ilk çalışmaların, kadınların komplikasyonlara dair daha yüksek riskte olduğunu göstermesine rağmen, birçok doktorun kadınları bu işlemlere yönlendirmede isteksiz olduğunu söylüyor. Ama bulgular, bu işlemlerin kadınlarda kullanılmasının güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, araştırmanın perkütan koroner arter girişiminin, göğüs ağrısı gibi belirtileri rahatlatan iyi bir işlem olmaktan çok daha fazlası olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.

“Aslında, perkütan koroner arter girişimi, damar tıkanmasının daha da kötüleşmesini ve daha sonra kalp krizine yol açmasını engelleyebilir. Eğer erken yapılırsa, kalp krizinden veya göğüs ağrısından sonraki 48 saat içinde yapılırsa, ileride kalp krizi geçirme veya ölme ihtimali yüzde 54 azaltılabilir. Kadınların kalp krizinden ölme riskinin daha yüksek olmasından dolayı, bu işlemden en fazla faydayı da onlar sağlayacaktır.”

Prof. Dr. Teksen ÇAMLIBEL

Merhaba hocam bende doğuştan daha doğrusu bebeklikten beri denge bozukluğu var.Yani ellerde ve ayaklarda denge sorunu var,bu yüzden çalışmışlığımda yo... devamı