İkinci bir dil öğrenmeyi erteleyenler artık bir kursa katılmayı düşünebilir çünkü çift dil konuşmak üç çeşit bunamayı erteliyor. Çalışmada Hindistan’da bunama teşhisi konmuş 648 kişi incelendi. Hastaların yaşı ortalama 66 idi. 240’ı Alzheimer hastası iken, 189’u vasküler bunama, 116’sı frontotemporal bunama hastasıydı. Frontotemporal bunama diğer bunama türleri kadar sık görülmüyor ve beyinde ön ya da temporal loblarda sinir hücrelerinin ölmesiyle ortaya çıkıyor. Kalan 103 hasta ise Lewy cisimli bunama veya karma bunama hastasıydı. Sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerde demans (bunama) tek dil konuşanlardan 4.5 yıl sonra görüldü.

İki dil konuşanlarda çok daha geç gelişen bunama tipleri arasında Alzheimer hastalığı, frontotemporal bunama ve vasküler bunama bulunmaktaydı. Hastaların arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı %14’tü. Çalışma iki dil konuşmanın faydasının görülmesi için okuma yazma bilinmesi gerekmediğini de göstermesi açısından bir ilk. Okumayı bilmeyen kişilerde dahi iki dil konuşmak, bunamayla ilgili faydaları sağlıyor. İkiden fazla dil konuşmak ise bir fark yaratmıyor.

Birden fazla dil konuşmak beynin karar verme ve odaklanma ile ilgili bölümlerinin daha iyi gelişmesini sağlayıp bunama başlangıcının gecikmesine yardımcı oluyor. Sonuçlar çift dilli olmanın bunamaya karşı koruyucu etkisi olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmakta. Hatta iki dil konuşuyor olmak bunama üstünde şu an piyasada olan tüm ilaçlardan daha etkili olabilir. Bu sebepler bilişsel yetenekler ve dil yetenekleri arasındaki ilişkiyi araştırmaya öncelik verilmesi gerektiği savunuluyor. 

İLGİLİ MAKALE

Reseptif Afazi

Füsun YILMAZ

Merhaba,ben bu hafta üniversite tercihi yapıcam ama fiyoterapi ve rehabiilitasyon bölümü ile dil ve konuşma terapisi arasında kaldım.Bana yarcımcı ola... devamı