Hipopitüitarizm hipofiz bezinin (beynin altında küçük bir bez) hormonlarından bir veya daha fazlasını üretmemesi veya yeterince üretememesi durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık hipofiz bezinde veya hipotalamusta (beynin hipofiz bezini kontrol eden hormonların salgılanmasını sağlayan kesimi) meydana gelen bir işlev bozukluğunun sonucudur. Hipofiz hormonları az üretildiğinde veya hiç üretilmediğinde bu hastalığa panhipopitüitarizm denir. Bu hastalık çocukları ve yetişkinleri etkileyebilir.

Hipofiz bezi başka bezlere (örneğin tiroit bezine) hormon (örneğin tiroit hormonu) üretmesi için sinyal gönderir. Hipofiz bezi ve diğer bezler tarafından üretilen hormonlar vücudun büyüme, üreme, kan basıncı ve metabolizma (vücudun fiziksel ve kimyasal süreçleri) gibi işlevleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hormonlardan bir veya daha fazlası düzgün bir şekilde üretilmezse, vücudun normal fonksiyonları etkilenebilir. Kortizol ve tiroit hormonları gibi bazı hormonlar anında tedavi gerektirirken, ötekiler hayatı tehdit edici olmayabilir.

Hipofiz bezi çok sayıda hormon üretir. Önemli hormonlardan bazıları şunlardır:

  • Adrenokortikotropik hormon (ACTH) böbrek üstü bezlerini uyaran hormondur. ACTH böbrekleri metabolizmayı ve kan basıncını düzenleyen kortizol denilen bir hormon salgılaması için uyarır.
  • Tiroit uyarıcı hormon (TSH), tiroit bezinden tiroit hormonları salgılanmasını ve üretilmesini uyaran bir hormondur. Tiroit hormonları vücudun metabolizmasını düzenler ve büyüme ve gelişimde önemlidir. Bunlar ayrıca yumurtalık maddesi veya cinsel hormonlar (örneğin östrojen veya testosteron [erkeklik hormonu] diye de bilinir.
  • Büyüme hormonu (GH) kemiklerin ve dokuların normal büyümelerini uyaran hormondur.
  • Prolaktin kadınlarda göğüs büyümesini ve süt üretimini uyaran bir hormondur.
  • Antitiüretik hormon (ADH) böbreklerin su kaybını kontrol eden hormondur.

Hipopitüitarizmde bu hipofiz hormonlarından bir veya birkaçı eksiktir. Hormon eksikliği onun kontrol ettiği bezin veya organın işlevinin kaybolmasıyla sonuçlanır.

Uzm. Dr. Ali VARDAR

merhaba 26 yaşındayım hipertroid hastasıyım aşırı sinirlilik, çarpıntı, el ve ayaklarda titreme, vücudun ısınma hissi ve sıcaktan dolayı tahammülsüz... devamı