Nedir

GIFT (gamet [üreme hücresi] fallop içi transferi) ve ZIFT (zigot fallop içi transferi) tüp bebek tedavisinin geliştirilmiş türleridir.

IVF (tüp bebek uygulaması) gibi bu uygulamalar kadından yumurta alma ve tekrar yerine koymak gibi işlemleri içerir, ama GIFT ’te ve ZIFT’te işlem daha çabuk gerçekleşir. Geleneksel tüp bebek tedavisinde, embriyolar gözlemlenir ve laboratuar ortamında 3-5 günde yetiştirilirken, ZIFT’te döllenmiş yumurtalar (bu safhada zigot ismini alır) 24 saatte döl yatağına yerleştirilir. GIFT’te yerleştirilmeden sperm ve yumurtalar karıştırılır ve şans ile yumurtalardan biri dölyatağı borusu içinde döllenir.

Peki, bu uygulamaların avantajı nedir? Tüp bebek uygulamasına göre başarı oranı benzerlik gösterir. Tüp bebek uygulamasıyla hamile kalamayan bazı kadınlar için GIFT ve ZIFT uygulamaları iyi fikir olabilir. GIFT ve ZIFT de uygulanan işlemler doğal gebeliğe daha yakındır. ZIFT de yumurtalar doğrudan rahim yerine dölyatağı borusuna yerleştirilir. GIFT ile döllenme alçak bir tabakta değil vücutta gelişir.

Ama tüp bebek uygulamasında olduğu gibi teknikler geliştirilmiştir. GIFT ve ZIFT her ikisi de tüp bebek uygulamasının aksine cerrahi işlem gerektirdiğinden, kliniklerde tüp bebek uygulaması her zaman en çok tercih edilen bir seçenektir. Amerika’da destekli üreme teknolojisi kullanılan tüp bebek uygulamaları %98’dir; oysa GIFT & ZIFT uygulamaları %2’den az orandadır.

Ne Tür Kısırlıkları Tedavi Edebilirler

GIFT & ZIFT döl yatağı borularında oluşan hasar ya da anormallik dışında  birçok kısırlık çeşidine iyi gelebilir. Sperm yumurtayı dölleyebildiği sürece hafif erkek kısırlıklarında bu teknikler kullanılabilir.

Eğer kadın GIFT de kullanılabilecek yumurta üretemez, ama kadının eşinin spermi dölleme yapabiliyorsa, onlar bir vericiden yumurta almayı düşünebilirler. Yumurta sağlayıcıdan yumurta kullanmanın bir sebebi yaştır. 35 yaş üzeri kadınların genç kadınlara kıyasla daha az elverişli yumurtası ve sorunlu çocuk doğurma riski daha yüksek olur. Eğer olgunlaşmamış yumurtalığı olan bir kadın -ki bu tür durumlarda menopoz erken başlamıştır- gebe kalmak istiyorsa verici düşünebilir. Çoğu yumurta bağışı isimsizdir ama bazı çiftler yumurtasını bağışlayanın kim olduğunu bilmek ister ve bunun için bazı kanuni yollar takip ederler.

GIFT: Ne Bekleyebilirsiniz

İlk işlem aynı tüp bebek uygulamasındaki gibidir. Yumurta oluşumunu başlatmak için enjekte edilebilir tedavi ve takiben gelişen yumurtaları olgunlaştıran tedavi enjeksiyonları yapılır. Uygulamanın yapılacağı merkez size işlemden önce yapmanız gereken işlemleri söyler.

Yumurtalar ve spermler IVF uygulamasında olduğu gibi toplanır ama ondan sonra, iki tekniği değişir. IVF de embriyo çabuk ve basit bir işlemle sondayla vajinaya yerleştirilir. GIFT’te midede kesi atılarak yumurtalar ve sperm dölyataklarına küçük teleskop gibi bir alet olan laparoskop kullanarak yerleştirilir. Laparoskopi genel anestezi gerektirir ama hala ayakta da tedavi yapılabilir.

Her şey yolunda giderse, yumurtalar dölyatağı borularına girdikleri zaman, en azından bir tanesi sperm tarafından döllenecek ve rahme gidip orada olgunlaşacak. Ama gebelikten önce yumurtalar ve spermler dölyatağı borularına yerleştirildiği için döllenme olup olmadığını anlamak mümkün değildir. Genelde GIFT’te gebeliği garantilemek için daha fazla yumurta kullanılır bu daha çoğul doğum oranını artırır. Amerikan Üreme Merkezi Topluluğuna göre GIFT, tüp bebek uygulaması yapılan bir klinikte alternatif olarak ya da GIFT in yanında ekstra yapılan kliniklerde gerçekleştirilmeli.

ZIFT: Ne Bekleyebilirsiniz

Bu uygulama GIFT’e benzer çünkü dölyatağı borularında destekli üreme gerçekleştirilir. Farkı şudur, ZIFT de sperm ve yumurta laboratuarda birleştirilir ve dölyatağı borularına yerleştirilmeden evvel döllenme için vakit tanınır. Bu anlamda, ZIFT geleneksel tüp bebek uygulamasına daha yakındır. ZIFT, GIFT gibi hormonlu tedavi gerektirir ve uygulama laparoskopla gerçekleştirilir. ZIFT yumurtaların dölyatağı borularına yerleştirilmeden döllenmenin doğrulanmasına imkan sağladığı için, daha az yumurta kullanılır, bu da çoğul doğum riskini azaltır.

Başarı Oranları

CDC, tüp bebek uygulaması GIFT ve ZIFT uygulamalarında dahil destekli üreme teknolojisini (ART) oluşturan tüm uygulamalarını bir olarak ele alır; bu yüzden her bir tekniğin başarı oranlarını bilmenin imkanı yoktur. Her ne kadar birleştirilmiş de olsalar, 2000 yılında alınan en son rapora göre:
  • Tüm tekniklerde elde edilen başarılı gebelik oranları %37’dir.
  • Yaklaşık %69’unda gebelik gerçekleşmemiştir.
  • %1’den de az bir oranda dış gebelik gerçekleşmiştir.
  • Bu gebeliklerin yaklaşık %11’inde çoğul cenin gerçekleşmiştir.
  • Bu gebeliklerin %83’ünde canlı doğum gerçekleşmiştir.
  • Bu doğumların yaklaşık %17’si düşükle, kürtajla ya da ölü doğumla sonuçlanmıştır.