Nedir

Genital herpes, herpes simplex virüsünden (HSV) kaynaklanan bir hastalıktır, iki türü vardır. Tip 1 (HSV-1) genelde, dudaklar ve ağzın bir enfeksiyonu olan oral uçuğa yol açar. Belirtiler yaygın olarak uçuk olarak bilinir. Geçmişte HSV-1’in genital uçuğa neden olduğu biliniyordu ama bu değişiyor, özellikle de küçük yaşta cinsel ilişkiye girmeye başlayan kişiler arasında. Yine de, birçok vakada, genital herpes ikinci tip herpes virüsünden kaynaklanır (HSV-2).
HSV-2 sinirlerde yaşar. Etkin olduğunda enfekte bölgenin (cildin veya mukoz zarın) yüzeyine yol alır ve kendini kopyalar. Buna “dökülme” denir çünkü bu yeni virüsler, bu sırada başka bir insana dökülebilir. Sonra virüs sinirden genelde omurganın kökündeki sinir düğümüne (sinir dokusu kütlesine) yol alır ve orada bir süre faaliyet göstermeden durur.

Kimlere genital herpes geçer?
Gelişmiş ülkelerde 12 yaş ve üstündeki kişilerin yaklaşık beşte biri genital uçuğa yol açan HSV-2 virüsüyle enfekte olmuştur  ama %90’ı bunu bilmez. (Buna karşılık, uzmanlar yetişkinlerin %50 ila %80’inde oral uçuk olduğunu tahmin ediyor.)
Enfekte olan kadınların sayısı erkeklerden daha çoktur; erkeklerde beşte birken kadınlarda dörtte bir. Çünkü virüs kadının cinsel organlarını erkeğinkinden daha kolay enfekte edebilir. Genital uçuk insanlar yaşlandıkça daha yaygın hale gelir. Ne kadar çok cinsel partner olursa hastalık da o kadar yaygın olur.

Genital uçuk ciddi midir?
HSV -2 genelde hafif belirtiler üretir ve HSV-2 enfeksiyonu olan birçok insanda görülür belirtiler yoktur. Ama HSV-2 birçok yetişkinde tekrarlayan ağrılı genital ülserlere neden olur ve HSV-2 bağışıklık sistemi bastırılmış kişilerde HSV-2 ağır geçebilir. Belirtilerin şiddetine bağlı olmaksızın, genital uçuk enfekte olduklarını bilen kişiler arasında genelde psikolojik sıkıntıya yol açar.

Ek olarak, doğum sırasında anne virüs döküyorsa HSV-2 bebeklerde potansiyel olarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir. Kadınların doğum sırasında uçuk kapmaktan sakınması önemlidir çünkü hamilelik sırasındaki ilk nöbet yenidoğana daha fazla geçme riski taşır. Kadının doğum sırasında etkin genital uçuğu varsa genelde sezaryen doğum uygulanır. Neyse ki, HSV-2 enfeksiyonu olan kadınlar arasında bebeklere enfeksiyon geçmesi nadirdir.

Gelişmiş ülkelerde, HSV-2 AIDS’e yol açan virüs yani HIV’nin heteroseksüel yayılmasında büyük bir rol oynar. Uçuk, kişileri HIV virüsüne daha yatkın hale getirebilir, HIV virüsü bulunan insanlar da daha bulaştırıcı hale gelebilirler.

İlk (asıl) nöbet
Kuluçka süresi (genital uçuğa maruz kaldıktan enfeksiyonun ilk patlak vermesine kadar geçen süre) genelde 2 ila 14 gündür. Ama çoğu insan ilk enfeksiyonlarını fark etmeyebilir. Tüm vücut etkilenip sizi grip olmuşsunuz gibi hissettirebilir. Kabarcıklar cinsel organlar veya anüs etrafında ya da virüsün vücuda girdiği bölgede ortaya çıkar. Kabarcıklar bir iki gün içinde patlar ve ağrılı, sızıntılı yaralar haline gelir. Yaralar genelde (tedavisiz) 3 haftada iyileşir ve iz bırakmaz. Kadınlarda ortaya çıkan yaralar genelde erkeklerde çıkan yaralardan daha uzun sürede iyileşir.

Tekrarlayan nöbet
Asıl nöbetten sonra, herpes simplex virüsü, yaraların ilk ortaya çıktığı alanda  cildin altındaki sinir hücrelerinde kalır. Virüs sinir hücrelerinde kalır ama faaliyette bulunmaz, belirtilere neden olmaz. Çoğu insanda, virüs zaman zaman etkinleşip hücreden cilde geçerek tekrarlanan uçuklara (tekrarlayan nöbetlere) neden olur.

Tekrarlayan  nöbetlerden kaynaklanan yaralar, ilk nöbetteki yaralardan genelde daha hızlı ve acısız iyileşir. İnsanlar stres, hastalık, yeni cinsel partnerler veya adet dönemi gibi belli etkenlerin tekrarlayan nöbetleri tetikleyebildiğini bildiriyor.

Tekrarlayan genital uçuk nöbeti geçiren kişilerin yaklaşık yarısı, nöbet gerçekleşmeden birkaç saat veya birkaç gün önce onu hisseder. Kabarcıkların ortaya çıkacağı yerde karıncalanma, kaşıntı, yanma, uyuşukluk, hassaslık veya ağrı hissedebilirler.

Belirtilere sahip kişiler ilk birkaç yılda ortalama beş nöbet geçirir. Çoğu kişi bundan sonra daha az nöbet geçirir. Tekrarlayan nöbet düzeni (genital uçuğun ne kadar sıklıkla tekrarladığı ve ne kadar sürdüğü) çok çeşitlilik gösterir. Bazı insanların her yıl bir sürü nöbeti olurken diğerlerinin yalnızca bir tane olur ya da hiç olmaz.

HSV-1’den kaynaklanan genital uçuk, HSV-2’den kaynaklanan genital uçuklardan daha az tekrarlar ve genelde daha az şiddetli belirtilere neden olur.

Herpes simplex virüsünden kaynaklanan başka sorunlar
Genital herpes birçok vücut sistemini etkileyebilir ve başka sağlık sorunlara neden olabilir, özellikle kişi ilk kez enfekte olduğunda (asıl nöbet).
Bağışıklık sistemi bozulmuş kişilerin, bağışıklık sistemi sağlıklı olan kişilerden daha uzun ve daha ağır genital uçuk nöbetlerine yakalanmaları olasıdır.

Sebepler

Genital uçuk, herpes simplex virüsü tip 1’den (HSV-1) veya herpes simplex virüsü tip 2’den (HSV-2) kaynaklanabilir. HSV-1 veya HSV-2 dudaklardaki ve genital organlardaki uçuklara neden olabilir. HSV-1 genelde uçujlara neden olur. HSV-2 genital uçuklara neden olur. HSV-1 asıl genital uçukların yaklaşık %50’sinde neden olur. HSV-1’den kaynaklanan genital uçuğun tekrarlaması HSV-2’den kaynaklanan genital uçuktan daha az tekrarlar.

(Oral veya genital) Uçuk nasıl yayılır?
HSV-1 bir insandan bir insana genelde öpüşmeyle geçer. HSV-1, oral seks (fellatio, cunnilingus, analingus) sırasında ağızdan cinsel organlara da geçebilir. Eğer geçerse bu genital uçuk vakası olur.
HSV-2 genelde vajinal seks ve anal seksle geçer. Ama HSV-1’in cinsel organları enfekte edip genital uçuğa neden olduğu gibi, HSV-2 de bir insanın cinsel organlarından başka birinin ağzına geçip oral uçuğa neden olabilir.
HSV-2 cansız bir yüzeyde uzun süre yaşayamaz, o yüzden onu örneğin tuvaletten veya jakuziden kapma riski yoktur.

Bulaşıcı dönem
HSV’yi, asıl veya tekrarlayan bir nöbet sırasında uçuk çıkarırsanız yayma olasılığınız en yüksektir. Ama genital herpese sahip birçok insanın uçuklar olmadığında bile virüsü geçirebileceği zaman aralıkları (bir nöbetten bir hafta veya bir hafta sonra) vardır. Bazı insanlar genital uçukları olduğunu bilmediklerinde veya (ağrılı idrar gibi) genital herpeste genelde görülmeyen belirtilere sahip olduklarında enfeksiyonu bulaştırabilirler.

Belirtiler

Belirtiler

Genital uçuk belirtileri kişiden kişiye büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Çoğu insanda belirti olmaz veya o kadar hafif olur ki görülemeyebilir. Ama bazı insanlarda ağrılı ve sıkıntılı belirtiler olabilir. Bazen belirtiler, mantar enfeksiyonu veya vajinit gibi başka yaygın sorunlarla karıştırılır.
İlk (asıl) nöbet
Asıl genital uçuk nöbeti HSV’yle ilk enfeksiyondur. Sonraki (tekrarlayan) nöbetlerden daha uzun sürmeye ve daha şiddetli olmaya meyillidir. Asıl nöbetin belirtileri şunlar olabilir:
 • Grip benzeri belirtiler, örneğin ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları. Bu belirtiler genelde bir hafta içinde geçer.
 • Nöbetin meydana gelmek üzere olduğu yerde karıncalanma, yanma, kaşıntı ve kızarıklık (haberci belirtiler).
 • Peniste, vulvada ve vajinanın içinde ağrılı, kaşıntılı kabarcıklar. Kabarcıklar anüs, kaba etler, uyluklar, erbezi torbasında, tek başına veya küme halinde ortaya çıkabilir. Bunlar zar zor görünebilir veya bozuk para büyüklüğünde olabilir.
 • Patlayan ve yüzeysel, ağrılı, sızıntılı yaralar haline gelen kabarcıklar.
 • Ağrılı idrara çıkma.
 • Anormal vajinal veya üretral akıntı.
Bazen bir insan enfekte olduktan aylar hatta yıllar sonra belirtileri yaşar. Bu da enfeksiyon kaynağı olan cinsel partneri tespit etmeyi zorlaştırır.
Tekrarlayan nöbetler
Tekrarlayan HSV nöbetleri çatlayan, yaralaşan ve 6 ila 12 günde iyileşen ağrılı kabarcıklara neden olabilir. tekrarlayan nöbetlerin belirtileri genelde genital kabarcıklar, yaralar ve şişlin bezlerle sınırlıdır. Kabarcıkların en ağrılı oldukları zaman ortaya çıktıkları ilk 24 saattir. Çoğu kişi tekrarlayan nöbetlerde grip benzeri belirtiler yaşar. Tekrarlayan belirtiler genelde daha şiddetsiz olur ve ilk nöbetler kadar uzun sürmez.
Hem ilk hem de tekrarlayan nöbetlerdeki genital herpes enfeksiyon belirtileri kadınlarda erkeklerden daha şiddetli geçer.

Teşhis

Teşhis

Genital uçuk genelde tıbbi geçmişinize ve fiziksel bir muayeneye bağlı olarak tanılanır. Doktorunuz size şu soruları sorabilir:
 • Genital herpese mi başka bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyona mı maruz kaldığınızı düşüyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Partneriniz mi söyledi size?
 • Belirtileriniz nelerdir?
 • Genital bölgenizde veya başka bir yerde yaralar var mı?
 • Genelde gelip geçiyorlar mı?
 • İdrar belirtileri, örneğin sık idrara çıkma, idrarda yanma veya batma, azar azar idrar yapma gibi belirtileriniz var mı?
 • Vajina veya penisten akıntı varsa herhangi bir koku veya rengi fark etmek önemli.
 • Hangi doğum kontrol yöntemini kullanıyorsunuz? Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunmak için prezervatif kullanıyor musunuz?
 • Siz veya partneriniz hangi yüksek riskli davranışlara giriyorsunuz?
 • Geçmişte cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiniz mi? Nasıl tedavi edildi?
 • Tıbbi tarihçeniz alındıktan sonra:
 • Kadına jinekolojik muayene yapılır. Pap testi genital uçuğa özel değildir ama kadının tıbbi tarihçesine göre onu da kapsar.
 • HSV enfeksiyonunu kontrol etmek için erkeğe genital muayene yapılır.
Doktorunuz genital uçuğu tıbbi geçmişinizden ve fiziksel muayeneden tanılayabilir, özellikle de uçukların görünümü tipikse. Ama bu sizin genital herpesten şüphelenilen ilk nöbetinizse tanıyı doğrulayabilmek için daha fazla test yaptırılabilir.
Uçuk testleri, ilk genital uçuk nöbeti mi geçiriyorsunuz yoksa geçmişte mi enfekte olduğunuzu her zaman göstermez. Bazen kişide uçuk olsa bile bir test sonucu negatif çıkabilir.

Tedavi

Tedavi

Genital uçuk tedavisinin hedefi, uçuk yaralarının rahatsızlığını geçirmek ve bir nöbetin geçme süresini kısaltmaktır.
Tedavi, nöbet başladıktan mümkün olduğunca hemen sonra başlarsa en iyi etkiyi gösterir. Bu, ejrar tekrar gelen nöbetler için özellikle doğrudur.
Başlangıç tedavisi
Çoğu insan ilk (asıl) genital uçuk nöbetinden sonra antiviral ilaçlar alarak rahatlar ve belirtileri geçer.
·         Belirtileri geçiren ve uçukların iyileşmesini hızlandıran ilaçlar kullanın.
·         İlk genital herpes nöbetlerini tedavi etmek için antiviral ilaçlar, örneğin asiklovir, famsiklovir veya valasiklovir önerilir.
·         Reçetesiz satılan ilaçlar, örneğin ibuprofen veya asetaminofen, genital uçuktan kaynaklanan ağrı ve ateşi azaltabilir.
·         Uçuk yaralarının iyileşmesini hızlandırmak için evde tedavi uygulayın, örneğin sıcak suya oturma banyoları yapın ve pamuklu iç çamaşırı giyin.
·         Genital uçuk adımlarını önlemek için adımlar atın. Örneğin siz veya partneriniz genital uçuk belirtileri gösteriyorsa veya tedavi oluyorsa cinsel ilişkiden kaçının.
Antiviral ilaçlar, ilk nöbetin geçme süresini azaltabilir. İlaçlar virüsü yayma (bulaşıcı olma) günlerinizin sayısını da azaltır.
İlk genital herpes nöbeti için antiviral ilaç almak genital uçuk belirtilerinizin tekrarlamasını önlemez.
Devam eden tedavi
Genital herpesin tekrarlayan nöbetleri için antiviral ilaçlar alma kararı nöbetlerin ne kadar sürdüğüne, ne kadar ağır geçtiğine ve ne sıklıkta tekrarladığına bağlıdır. Sık sık nöbet geçirmeyen kişiler düzenli olarak ilaç almak istemeyebilir.
Antiviral ilaçlar genital uçuk yaralarının iyileşmek için geçen süreyi azaltır ve birkaç nöbeti de önlemeye yardımcı olur. Antiviral ilaçların ek bir yararı da cinsel partnerlerin birbirine HSV geçirme olasılığını azaltmasıdır.
İnsanlar tekrarlayan genital uçuk nöbetleri için antiviral ilaçları şu şekillerde alabilirler:
·         Her gün. İnsanlar tekrarlayan nöbet risklerini ve tekrarlayan nöbetin süresini azaltmak için her gün antiviral ilaç alır. Antiviral ilaçlar nöbet sayısını yılda bir iki taneye indirebilir.
·         Gerektiğinde. Bazı insanlar, tekrarlayan bir nöbetin haberci belirtilerini (karıncalanma ve ağrı) ilk fark ettiklerinde antiviral ilaç alır. Etkili olması için, ilacın her gün alındığındakinden daha yüksek dozlarda yalnızca 2-3 gün alınması gerekir.
Bir çalışma gösterdi ki HSV’yle enfekte olmuş bir kişi heteroseksüel, tek partnerli (monogam) bir ilişkide tekrarlayan nöbetleri önlemek için günlük valsiklovir alırsa partnerini enfekte etme riskini yarı yarıya indirir. Diğer antiviral ilaçlar da bulaşmayı azaltabilir ama daha fazla çalışma gerekir.
Evde tedavi, örneğin sıcak su banyosuna oturmak ve pamuklu iç çamaşırları giymek, herpes uçuklarının iyileşmesini destekleyebilir.
Genital uçuğun yayılmasını önlemek için adımları atarak partner(ler)inize HSV geçirme riskini azaltabilirsiniz. Bunlardan biri, siz veya partnerinizde belirtiler varsa veya tedavi ediliyorsa her türlü cinsel ilişkiden kaçınmaktır. Nöbetler sırasında prezervatif kullanmak da partnerinize HSV geçirme riskinizi azaltır.
Hamilelik sırasında tedavi
Amerika’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri hamilelik sırasındaki genital uçuk için antiviral ilaç kullanımı hakkında talimatlar yayımladı:
·         Hamile kadınlara ilk HSV enfeksiyonu veya şiddetli tekrarlayan nöbetler için oral asiklovir verilebilir.
·         Hamile kadınlara ilk üç aylık dönem dahil hamileliğin herhangi bir zamanında oral asiklovir verilebilir.
·         Şiddetli HSV enfeksiyonu olan hamile kadınlara asiklovir damar içinden verilebilir.
·         Asiklovir, doğum zamanında tekrarlayan bir nöbet riskini azaltmak için hamileliğin son 4 haftasında kullanılır.
Genital uçuk yarası doğum sırasında mevcutsa genelde sezaryen doğum yapılır. Kadının yaklaşam bir nöbeti haber veren kaşıntısı veya ağrısı (haberci belirtileri) varsa sezaryen doğum önerilebilir.
Evde tedavi
Genital uçuğun evde tedavisi belirtileri hafifletmeye, tekrarlayan nöbetleri azaltmaya ve yaşam boyu bir durumla baş etmenize yardımcı olmaya odaklanır.
Herpes yaralarının rahatsızlığını azaltmak için:
·         Sıcak su banyolarına oturun veya bölgeyi günde 3-4 kez sıcak suyla yıkayın.
·         Banyoların arasında yaraları kuru ve temiz tutun.
·         Yaraları kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmak havlu kullanmaktan daha rahat olabilir.
·         Pamuklu iç çamaşırları giymek, bunlar nemi sentetik malzemeden daha iyi emer.
Reçetesiz satılan ilaçlar genital uçuktan kaynaklanan ağrı ve ateşi azaltabilir.
Tekrarlayan nöbet riskini azaltmak için, nöbetleri tetikleyen etmenleri, örneğin güneşe çıkmak, yorgunluk, genital bölgenin tahrişi ve stresi azaltın veya onlardan kaçının.
Genital uçuğunuz olduğunu öğrenmek kendiniz veya cinsellik hakkında olumsuz düşüncelere ve hislere kapılmanıza neden olabilir, örneğin:
·         Utanmış hissedebilirsiniz.
·         Hastalığın sonuçlarından korkabilirsiniz.
·         Sizi enfekte eden insana kızabilirsiniz.
·         Tedaviden veya tekrarlayan nöbetlerden usanabilirsiniz.
·         Cinsel ilişkiye girmekten korkabilirsiniz.
Genital uçuk sıkıntı verici olabilir. Ama sağlıklı bir yetişkinseniz bunun ciddi sorunlara neden olacağından endişe etmenize gerek yoktur.
İlaçlar
Antiviral ilaçlar herpes simplex virüsünün (HSV) tedavisi için önerilen tedavidir.
İlaç seçenekleri: asiklovir, famsiklovir ve valasiklovir.
Asiklovirin lokal türü genital uçuk için çok az yarar sağlar ve önerilmez.
Her gün antiviral ilaçlar (baskılayıcı tedavi) alan kişiler doktorlarıyla ilacı yılın kısa bir döneminde almamayı konuşabilirler. Bu, genital uçuk belirtilerinin ne kadar sık tekrarladığını tespit etmeyi sağlayabilir. O zaman ilacın kullanımına devam etmeye gerek olup olmadığına karar verilebilir. Yılda altı veya daha fazla nöbet geçiren ya da şiddetli nöbetler yaşayan kişiler her gün antiviral ilaç almaktan yarar görebilir.
Genital uçuk için antiviral ilaçlar belirtiler fark edilir fark edilmez alındığında en iyi etkiyi gösterirler. O yüzden, uçuğu olan kişiler ellerinin altında ilacı bulundurmalıdır.
Hamile kadınlarda en yaygın olarak asiklovir kullanılır. Hamilelik sırasında vaksiklovir de kullanılabilir.
Bozulmuş bağışıklık sistemi olan kişiler:
·         Tekrarlayan nöbetleri önlemek için günlük antiviral ilaçlara gerek duyabilir.
·         Bazı antiviral ilaçlara direnç geliştirebilir. Bu insanlar için başka antiviraller mevcuttur ama damardan verilmelidirler ve tehlikeli yan etkileri olabilir.

Ameliyat

Genital uçuk için cerrahi tedaviye gerek yoktur. Ama hamileyseniz ve doğum sırasında genital uçuk tanılanmış veya ondan şüphelenilmişse bebeğin ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek herpes simplex enfeksiyonu kapmasını önlemek için sezaryen doğum önerilebilir. Vajinal doğum sırasında annede yara veya kabarcık varsa bebeğine herpes simplex virüsünü geçirebilir (HSV).
En büyük risk, genital uçuğun ilk (asıl) nöbetinde ortaya çıkar. Genelde bu vakalarda kadının ya belirtileri yoktur ya da belirtilerin farkında değildir. Doktorlar, tekrarlayan genital uçuk nöbetleri olan kadınlarda sezaryen doğum kullanımı hakkında farklı görüşteler.
Sezaryen, kadının yaklaşan bir nöbeti işaret eden karıncalanma veya ağrı gibi belirtileri (haberci belirtiler) varsa önerilir. Bu kadınlar için, hamileliğin son 4 haftasında kullanılan asiklovir, doğum sırasında tekrarlayan bir nöbet riskini azaltarak sezaryen doğum ihtiyacını da azaltır.
Sezaryen doğum, uyluklarında, kaba etlerinde veya vajinaya yakın olmayan herhangi bir yerde kabarcık veya yarası bulunan bir kadına genelde yapılmaz.

Önleme

Genital uçuk (HSV) enfeksiyonu veya cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirme riskinizi azaltmak için önlemler alabilirsiniz. HSV’yi partnerlerinize geçirme riskinizi de azaltabilirsiniz.
Güvenli cinsel ilişkiye girin
Cinsel yolla bulaşan bir hastalığı önlemek, meydana geldikten sonra tedavi etmekten daha kolaydır.
 • Cinsel ilişkiye başlamadan önce partnerinizle cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında konuşun. Onun cinsel yolla bulaşan bir hastalık riski olup olmadığını öğrenin. Unutmayın, bilmeden de cinsel yolla bulaşan bir hastalık taşımak mümkün. HIV gibi bazı cinsel yolla bulaşan hastalıkların kanda tespit edilmesi 6 ayı bulabilir.
 • Sorumlu olun.
 • Cinsel yolla bulaşan bir hastalık belirtisi geçiriyor veya tedavi oluyorsanız cinsel ilişkiden kaçının.
 • Cinsel yolla bulaşan bir hastalığın belirtilerini taşıyan veya maruz kalma ihtimali olan biriyle cinsel ilişkiden kaçının.
 • Tek seferde birden fazla cinsel ilişkiye girmeyin. Birden fazla partneriniz varsa cinsel yolla bulaşan hastalık riskiniz artar.
Genital uçuk enfeksiyonunu önleyen aşılar şu anda mevcut değil. Ama araştırmalar gösterdi ki HSV’yle enfekte olmuş bir kişi heteroseksüel, tek partnerli (monogam) bir ilişkide tekrarlayan nöbet riskini önlemek için günlük antiviral valasiklovir ilacı alırsa partnerine geçirme riskini de azaltır. Diğer antiviral ilaçlar da bulaşmayı azaltabilir ama daha fazla çalışma gereklidir.
Prezervatif kullanımı
Prezervatif kullanımı, genital uçuk dahil cinsel yolla bulaşan bir hastalığın yayılma veya bulaşma riskini azaltır. Herhangi bir cinsel ilişkinin başlangıcından önce prezervatifler el altında olmalıdır. Yeni bir partnerde cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığından emin olana kadar prezervatif kullanın. Erkek veya kadın prezervatifi kullanabilirsiniz.
Hamileliği önlemek için başka bir doğum kontrol yöntemi kullanıyor olsanız bile cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirme riskini azaltmak için prezervatif kullanabilirsiniz. Prezervatifi olmayan veya prezervatif takmak istemeyen erkek partnerleri olan kadınlar için kadın prezervatifleri mevcuttur.
Doktorlar, uçuk yarası veya kabarcığı varken ya da kişiler cinsel bölgede karıncalanma veya ağrı hissettikleri sırada cinsel ilişkiden kaçınmasını öneriyor çünkü bu, HSV nöbetinin yaklaştığı anlamına gelebilir. Başka zamanlarda, kabarcıklar veya yaralar yokken bile prezervatifler HSV bulaşmasını azaltabilir.
Genital uçuk ve hamilelik
Hamileyken genital uçuk geçiren bir kadın, doğum sırasında enfeksiyonu bebeğine geçirme riskine sahiptir. Yeni doğan bebek, herpes simplex virüsüyle ciddi biçimde hasta olabilir. Bu nedenle, hamilelik sırasında genital uçuğu önlemek çok önemlidir.
 • Genital uçuğa maruz kaldıysanız veya geçmişte bir nöbet geçirdiyseniz doktorunuza anlatın.
 • O sırada nöbet geçiriyorsanız, özellikle de doğumuzun son kısmıysa doktorunuza bildirin.
 • Korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Genital uçuk genelde enfekte olduğunu bilmeyen ve belirti yaşamayan kişilerden geçer. Prezervatif kullanın.
 • Uçukları olan partnerlere oral seks yaptırmaktan kaçının. Yeni doğanlarda uçuk, en yaygın olarak uçuklara neden olan virüs HSV-1’den kaynaklanabilir. Çoğu uzman, hamile kadınlara hamileliklerinin son üç ayında oral seks yaptırmamasını öneriyor. Oral seks, genital bölgeye HSV-1 enfeksiyonu bulaşma riskini artırır.
 • Nöbetlerin sayısını azaltmak veya bir nöbetin uzunluğunu kısaltmak için hamilelikte antiviral ilaçlar güvenle kullanılabilir.
 • Doğum sırasında tekrarlayan bir nöbet riskini azaltmak için hamileliğin son 4 haftasında asiklovir kullanılır. Bu düşük risk de sezaryen doğuma duyulan ihtiyacı azaltabilir.
Eğer genital uçuk nöbeti geçiriyorsanız tuvalete gittikten, kabarcıklar veya yaralara temas ettikten sonra ellerinizi yıkayın. Çocuk bakan kişiler için bu bilhassa önemli.

Op. Dr. Aytuğ ALTUNDAĞ

Boğazımda ve dudak kenarlarında uçuk denilen intihap oluyor bunun sebebi ve çözüm yolu nedir .... devamı