Nedir

Lasik tedavisinde artık Excimer laserlerin yanında Femtosecond Laserler de mikrokeratom olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Çok kısa bir süreye sıkıştırılan (saniyede 15.000 nokta) çok sayıdaki laser ışını mikron düzeyinde bir hassasiyetle korneada istenen noktaya odaklanır. Tamamen bilgisayar kontrollü olan femtosecond laser kornea tabakasında 1-3 mikron büyüklükte karbondioksit ve su içeren kabarcıklar oluşturmakta, bu kabarcıklar doku ayrışmasını sağlamaktadır. Femtec cihazı kullanılarak yapılır.

Kullanım Alanları

1-Laserle Flap Oluşturma (Bıçaksız Kesi - Femtolasik)

Lasik yönteminin birinci aşaması kornea tabakasında 90-120 mikron kalınlığında flap oluşturulmasıdır. Flap oluşumu yıllardır mekanik mikrokeratom (bıçak) larla yapılmaktaydı.

Femtolasik yönteminde flap bıçaksız olarak tamamen Femtosecond laserle yapılıyor. Femtosecond laser ışınları planlanan çap, kalınlık ve derinlik ve doğrultuda kesi oluşturur. Böylece ince kornea, küçük göz, daha önce operasyon geçirmiş gözlerde flap kesisinin güvenle yapılmasını sağlar.

Böylece keratomla görülebilen free flap (serbest flap), buttonhole,inkomplet flap(kesinin yarım kalması ) gibi kesi komplikasyonları riski azalmaktadır. Flap kalınlığı keratomlarda +- 20 mikron saparken femtosecond laserle istenen flap kalınlık ve büyüklüğü elde edilmekte, düzgün kesi sayesinde iyileşme, daha çabuk olmaktadır.

2- Intrakorneal Ring Oluşturma (Halka - Femtoring)

Keratokonuslu hastalarda korneaya ring (PLASTİK Halkalar-intacs) yerleştirme operasyonunda korneada bir tünel hazırlanmaktadır. Bu tünel genel anestezi altında mekanik olarak yapılabilir veya femtosecond laserle yapılabilir. Femtosecond laserin avantajları işlemin genel değil lokal anestezi ile yapılabilmesi yanında çok daha kısa sürede halkaların istenen derinlik ve uzunlukta hazırlanmasıdır.

3- Femtosecond Lazerle Arkuat Kesi

3.0 dereceye kadar astigamatlarda korneaya karşılıklı eksenlerde yay şeklinde kesi yapılması yöntemidir.

Kesiler elmas bıçakla ve elle yapılırken, artık Femtec Femtosecond laserle çok daha kolay ve kısa sürede yapılabilmektedir.

Arkuat Keratotmi Kimlere Yapılır?        

- Lasere uygun olmayan hipermetrop astigmatlı gözler

- Laser yapılamayan travma sonrası oluşan astigmata

- Katarakt Cerrahisi sonrası oluşan astigmat

- Keratoplasti(kornea nakli) sonrası oluşan astigmat

- Lasik, Lasek, PRK yapılmış ve astigmat kalmış gözlere femtosecond laserle arkuat kesiler yapılarak iyi sonuçlar elde edilmektedir. Burada tekrar flap oluşturmak, flap kaldırmak veya doku traşlanması gerekmediğinden özellikle ince kornealarda tercih edilen bir yöntemdir.

Bıçakla kesiden çok daha kısa sürede olması, istenen derinlik ve uzunluğun daha kesin elde edilmesi, ağrısız ve çabuk iyileşen bir yöntem olarak kliniğimizde yaygın olarak kullandığımız excimer lasere alternatif bir işlemdir...

4- Femtosecond Lazerle Keratoplasti ( Kornea Nakli)

Femtosecond Laser ile hem nakledilecek kornea hem değişim yapılacak kornea dokusu çok kısa sürede istenen büyüklük ve şekilde kesilir. Makasla yapılan kesilerde işlem hem uzun sürüyor hem de kesinin düzgün olmamasına bağlı hastada ameliyat sonrası yüksek astigmat oluşumu veya nakledilen doku reddi çok sık görülür. Laserle yapılan kesi hem daha emniyetli olması hem de riskleri en aza indirgemesi nedeniyle artı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Standart bir kornea nakil ameliyatında alıcı ve verici kornealar bıçakla kesilir. Ancak bu hem uzun hem de zahmetli bir işlemdir. Şimdi artık femtosecond Laser ile kornea kesi süresi azalmış, ayrıca nakledilecek kornea ve yatağına laserle istenilen şekli vermek mümkün olmuştur. Böylece doku reddi ve nakil sonrası astigmat oluşma riskleri azaltılmıştır.

5- Intrastromal Presbiyopi Tedavisi Intracor

Bu tedavi yöntemi femtosecond laserle yapılan yeni bir yöntemdir. İlk kez 2007 yılında Kolombiya’da Dr. Ruiz tarafından geliştirildi. 2008 yılı başlarında ise Dr. Sinan Göker uygulamaya başladı. Bu tedavide kullanılan FEMTEC femtosecond laser bu tedaviyi yapabilen tek laserdir.

Intrastromal presbiyopi tedavisi göz korneasını kesmeden, kornea dokusunu inceltmeden yapılır. Bu nedenle tedavi süresi 20 saniyedir. Enfeksiyon, göz kuruluğu gibi riskleri yoktur. İnce ve kuru gözlere de rahatlıkla uygulanabilir.

Tedaviden hemen sonra hasta evine gider ve ertesi gün normal hayatına döner.

Bu yöntemin diğer avantajları diğer yöntemlerden farklı olarak 2 göze uygulanabilmesi, uzak görüşü bozmadan yakını düzeltmesidir.

Şu ana kadar 300 hastaya yapılmış ve %80 oranında başarılı sonuç alınmış, 1,5 yıllık takip sonucunda sonuçların kalıcı olduğu izlenmiştir.

Op. Dr. Sinan GÖKER

9 yaşinda çocuk -4 kadar enmis diopu hangi tedavini uygun gorursuz? femtosecond lazer yapila bilirmi... devamı