Nedir

Egzama herpetikum ateş ve kaşıntılı kabarcık kümeler veya isilikle tanımlanan yaygın bir viral enfeksiyondur. En sık rastlanan atopik dermatit/egzama bir komplikasyonu olarak bilinir.

Egzama herpetikum Kaposi variselliform isiliği olarak bilinir; çünkü bu egzama türü Kaposi tarafından 1887 yılında suçiçeğine (varisellaya) benzetilerek açıklanmıştı. 

 

Sebepler

Egzama herpetikum vakalarının çoğu tip 1 veya tip 2 Herpes simplex virüsünden kaynaklanır. Egzama herpetikum genellikle Herpes simpleksenfeksiyonu (primer herpes) bir ilk atak sırasında ortaya çıkar. İşaretler 5 ila 12 gün içinde soğuk algınlığı olan ya da olmayan virüslü bir bireyle temastan sonra ortaya çıkar. Ayrıca egzama herpetikum tekrarlayan herpes virüsünü güçleştirebilir. Ama egzama herpetikumun tekrarlayan nöbetleri olağandışıdır.
Egzama herpetikum her yaştan erkek ve kadın etkileyebilir ama daha sıklıkla atopik dermatit tanısı konulan bebek ve çocuklarda görülür. Atopiğin herpes enfeksiyonuna karşı bağışıklığı azalttığı görünür. Dermatit hafif veya şiddetli, aktif veya pasif olarak geçirilebilir.
Egzama herpetikum, cilt bariyer dökümü için başka nedenler de olduğu zaman da yaşanabilir. Bunlar:
 • Termal yanıklar
 • Pemfigus vulgaris
 • Darier hastalığı
 • Kutanöz T-hücreli lenfoma/ mikozis fungoides
 • İhtiyoz
(El, ayak ve ağız hastalıklarının nedeni olan) Coxsackievirus A16 gibi diğer virüsler de zaman zaman bu durumdan sorumlu olabilirler.
Suçiçeğiaşısının bir sonucu olarak yaygınlaşan vaccinia işin içinden çıkarıldığı için artık daha nadir görülür. Yüzde 50’lere varan ölüm oranıyla durumun çok ciddi olduğu belirtildi.

Klinik Özellikler

Egzama herpetikum kaşıntılı ve/veya ağrılı kabarcıklar kümeleriyle başlar. Vücudun herhangi bir bölgesinde çıkabilir fakat en sık yüz ve boyun görülür. Kabarcıklar normal ciltte veya aktif olarak ya da daha önceden atopik dermatit ya da diğer deri hastalıktan etkilenmiş bölgelerde de oluşabilir. Yeni lekeler biçiminde görülür ve 7 ila 10 günlük bir süre içinde yayılır ve nadiren de olsa tüm vücutta geniş çapta oluşabilir.
Hasta ateş ve şişmiş lokal lenf düğümleriyle iyi değildir.
 • Kabarcıklar monomorfiktirler, yani hepsi birbirine benzer
 • İçleri açık sarı sıvı veya kalın pürülan materyalle dolmuş olabilir.
 • Genellikle kanlı yani, kırmızı, mor ya da siyah renkli vardır.
 • Yeni kabarcıklar gamzelerde (umbilikasyon) konuçlanır.
 • Onlar patlayabilir veya kanayabilir.
 • Eski kabarcıklar kabuk tutar ve yara olur (aşınmalar).
 • Lezyonlar 2-6 hafta gibi bir süre içinde iyileşir.
 • Bazı durumlarda enfeksiyon tarafından tahriş edilmiş cilt üzerindeki küçük beyaz yaralar uzun süre devam edebilir.
Stafilokokveya streptokokla ikincil bakteriyel enfeksiyon impetigove/veya deri altı yangısınayol açabilir.
Şiddetli egzama herpetikum gözler, beyin, akciğer ve karaciğer de dahil olmak üzere birçok organı etkileyebilir. Nadiren de olsa ölümcül olabilir.

Araştırmalar

Viral enfeksiyon taze bir blister tabanı kazınarak alınan viral çubuklar tarafından teyit edilebilir. Çeşitli testler mevcuttur.
 • Viral kültür
 • Direkt flüoresan antikor leke
 • PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) sıralaması
 • Epitel çok çekirdekli dev hücreler ve akantoliz (hücre ayırma) gösteren Tzank smear testi
Mikroskopi ve kültür için bakteriyel bezlerin alınması gerekir, çünkü egzama herpetikumun impetigoya benzetilebildiği gibi bu da bakteriyel enfeksiyonla karıştırılabilir.

Cilt biyopsisi ayırt edici patolojik değişiklikleri ortaya koyar.

Tedavi

Egzama herpetikum birkaç dermatolojik aciliyetlerden biri olarak kabul edilir. Antiviral ilaçla tedavi istemi hastaneye yatma durumunu ortadan kaldırabilir.

Asiklovir günde 400 ila 800 mg olarak oral yoldan beş defa alınabilir ya da eğer mümkünse valaciclovir 1 g 10 ila 14 gün veya lezyonlar iyileşene kadar günde iki defa alınabilir. Eğer hasta ilacı tablet olarak alamayacak kadar hastaysa ya da enfeksiyon tedavi cevap vermez ve hastanın durumu giderek ağırlaşırsa asiklovirin damardan enjekte edilmesi sağlanabilir.

Sekonder bakteriyel cilt enfeksiyonu sistemik antibiyotikle tedavi edilir.

Topikal steroidler genellikle tavsiye edilmez, fakat aktif atopik dermatiti tedavi etmek için gerekli olabilir.

Göz kapağı veya göz tutulumu görülürse ya da bu belirtilerden şüphelenirseniz bir göz doktoruna danışın.

 

Op. Dr. Sinan GÖKER

sayın hocam; sağ gözümde katarakt var.görüşümü kısıtlıyor. yakın zamanda ameliyat olmak, ellerinizden şifa bulmak istiyorum. hocam ;bir aydır egzama t... devamı