Yeni bir araştırmaya göre çocukluğun erken evrelerinde kısa veya uzun süreli müzik eğitimi almak beynin sesleri işleme yeteneğinde uzun dönemli pozitif etki yapıyor. Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar bir enstrüman çalmanın beynin anatomisi ve fonksiyonunu değiştirdiğini belirterek eğitim bittikten sonra da bu etkilerin devam edip etmediğini incelediler. Çalışma için bir kısmı önceden müzik eğitimi almış, bir kısmı almamış 44 yetişkin test edildi. Eğitim alanlar 9 yaşında başlamıştı. Araştırmacılar katılımcıların beyinlerinin hızla değişen seslere nasıl tepki verdiğini gözlemledi.

Sonuçlara göre insanlar yaşlandıkça beyinlerinde duyma ve konuşmayı anlama yeteneklerini azaltan değişimler yaşanabilir. Diğer araştırmalarda bu değişimlerin kaçınılmaz olmadığı, müzisyenlerde ömür boyu süren müzikal eğitimin bu değişimleri engellediği veya geciktirdiği görülmüştür.

Çalışmada katılımcılar sentezlenmiş konuşma heceleri dinlerken araştırmacılar beynin duyma merkezindeki etkinliği incelediler. 40 yıldan uzun bir süredir bir enstrüman çalmamasına rağmen hayatın erken evrelerinde 4 ila 14 sene müzik eğitimi almış kişiler konuşma sesine en hızlı tepkiyi verdi. Fark yaklaşık 1 milisaniye olarak görüldü.

1 milisaniye kulağa fazla gelmese de uzun dönemde etkileri birikerek artabiliyor. Teksas Üniversitesi’nden Prof. Michael Kigard beynin zamanlamaya çok hassas olduğunu ve milyonlarca nöronda 1 milisaniyelik farkın yaşlı yetişkinlerin hayatında çok fark yaratabileceğini belirtiyor. Çocuklukta müzikal eğitimin yetişkinlikte konuşmaya tepki zamanlamasında fark yaratması araştırmanın önemli bir sonucu çünkü yaşlandıkça ilk kaybedilen yeteneklerden biri nöral zamanlama oluyor.

Çalışma bugünün çocuklarının, on yıllar sonra sağlıklı bir şekilde yaşlanmaları için erkenden müzik eğitimi almalarının önemine dikkat çekiyor. 

Fzt. Osteopat İbrahim MAYDA

Ben doktora öğrencisiyim. Aromaterapi eğitimi aldınız mı? Aldıysanız sizinle konuşabilir miyiz.... devamı