Hoçkin dışı lenfoma teşhisi konmuş genç yetişkinlerin bu hastalıktan ölme olasılığının, çocuklardan ve ergenlerden daha yüksek olduğu görülüyor.

Atlanta’daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde (CDC) çalışan araştırmacılar 1992 ile 2001 yılları arasındaki kanser kayıtlarından, 2.442 Hoçkin dışı lenfoma (beyaz kan hücrelerini etkileyen ve genç yetişkinler arasından en yaygın görülen kanserlerden biri) vakası için hayatta kalma verilerini değerlendirdiler. Bunların arasında yaşları 19 veya daha küçük olan 987 çocuk ve ergenle yaşları 20 ile 29 arasında değişen 1.455 genç yetişkin vardı.

Hastalığın alt grubunun hesaba katılmasından ve teşhis evresinden sonra bile, genç yetişkinlerin çocuklara ve ergenlere kıyasla ölüm riskleri daha yüksek çıkmıştı. Çocuklar ve ergenlerin toplamda yüzde 87’si, genç yetişkinlerin yüzde 79’una kıyasla 24 ay hayatta kalmayı başardılar. Beş yıl yaşama oranları çocuklar ve ergenler için yüzde 85’ken genç yetişkinlerde yüzde 75 oldu.

Araştırmacılar şu sonuca vardılar: “Çalışmamız, Hoçkin dışı lenfomadan hayatta kalma şansının, çocuk ve ergenlere kıyasla genç yetişkinler tarafından elde edilen daha küçük kazanımlarla zaman içinde arttığını gösterdi. Hoçkin dışı lenfoması olan hastalar arasında yükselen hayatta kalma oranı, zamanında yapılan uygun bir kanser tedavisine bağlıdır. Bu nedenle, gençlerin hayatta kalmasını destekleyecek çabalar arasında, genç yetişkinler için yapılan klinik çalışma sayısının arttırılması, bu çalışmalara katılımlarının teşvik edilmesi ve sağlık hizmetlerinin kolay erişilebilir olması yer alır.”

Prof. Dr. Fahri ERDOĞAN

Boy uzatmak için yetişkin takviyesi var mıdır? Varsa nedir almak istiyorum boyumun kısalığı psikolojimi bozuyor artık hocam 20 yaşındayım 🥲 ... devamı