Bronşiyal Adenoma

Bronşiyal Adenoma

Bronşiyal adenoma terimi nefes borusundaki veya bronşlardaki (ciğerlerdeki geniş hava yolları) mukoza bezlerinde veya kanallarında çıkan çeşitli türdeki tümörleri anlatır. Bu terim aşağıdaki tümörlerin hepsi için kullanılır: nöroendokrin tümörler (karsinoidler), bez şeklindeki kistsel karsinomalar (silindromalar), mucoepidermoid karkinomlar, mukoz bezi adenomları ve mukoza bezleri ve kanallarındaki diğer seromukinos tümörler. Bu tümörler çok değişken kansersi potansiyellere sahiptir. Bununla birlikte bu tümörler, akciğer kanserine göre daha yavaş sıçrayıp yayılan çok kötü olmayan tümörlerdir. Sadece mukoza bezi adonamları tam anlamıyla iyicildir ve kansere dönüşmez.

  • bronşiyal adenoma
  • akciğer hastalıkları