Bronşiyal adenoma terimi nefes borusundaki veya bronşlardaki (ciğerlerdeki geniş hava yolları) mukoza bezlerinde veya kanallarında çıkan çeşitli türdeki tümörleri anlatır. Bu terim aşağıdaki tümörlerin hepsi için kullanılır: nöroendokrin tümörler (karsinoidler), bez şeklindeki kistsel karsinomalar (silindromalar), mucoepidermoid karkinomlar, mukoz bezi adenomları ve mukoza bezleri ve kanallarındaki diğer seromukinos tümörler. Bu tümörler çok değişken kansersi potansiyellere sahiptir. Bununla birlikte bu tümörler, akciğer kanserine göre daha yavaş sıçrayıp yayılan çok kötü olmayan tümörlerdir. Sadece mukoza bezi adonamları tam anlamıyla iyicildir ve kansere dönüşmez.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

Hocam iyi günler 28 yaşındayım, 2014 nisanda evlendim.2014 haziran itibariyle cinsel problemlerim nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda prolaktinoma t... devamı