Tespit Etme

Tespit Etme

Biyolojik ajanlar gelişmiş araçlar aracılığıyla, birtakım araştırmalar sayesinde veya bir doktorun böyle bir ajanın hastalığa neden olduğunu rapor etmesiyle tespit edilebilir. Hayvanlar da bu maddelerin ilk kurbanları olabilir ve bu durum göz ardı edilmemelidir. çevremizde biyolojik ajanların erken tespiti belirli bir tedavinin hemen uygulanabilmesini sağlar ve etkilenen kişilere koruyucu ilaçlarla müdahale edebilmek için vakit tanır. Doktorlar mikroba maruz kalan kişileri hastalık ilerlemeden tespit edebilmeli ve hastalığın seyrini tanımalıdır. Eğer olağanüstü belirtiler varsa, bu belirtilerin görüldüğü hasta sayısı çok fazlaysa, hayvanlar ölüyorsa veya buna benzer garip bir salgın mevcutsa biyolojik saldırıdan şüphe edilebilir. Doktorlar hastalığın seyrini sağlık birimlerine bildirirler.

Önlemler

Önlemler

Biyolojik salgınlarda alınabilecek önlemler vardır ve biyolojik ajan tespit edilir edilmez (bu konuda yeterli uyarı mevcutsa) bu önlemler hemen alınmalıdır.

Maskeler. Günümüzde askeri gaz maskeleri veya verem salgınlarında kullanılabilecek türde yüksek koruyuculu filtreli maskeler havadan geçen biyolojik ajanların çoğunu süzer. Ama yüze iyi oturmayan maskeler mikroplu havayı sızdırabilir. Maskenin işe yaraması için yüze iyice oturması gerekir.

Giysiler. Havadaki biyolojik ajanların çoğu sağlam deriye sızamaz, giysilere de sadece çok az mikroorganizma yapışabilir. Mikrobun havaya bırakıldığı saldırılarda giysilerin hemen çıkartılması mikrobun yüzeye bulaşarak yayılmasını büyük ölçüde engeller. Sabun ve suyla iyice yıkanarak deriye bulaşan az sayıda mikroorganizmanın %99 u yok edilebilir.

Tıbbi personeli koruma. Biyolojik saldırıdan etkilenen kişileri tedavi eden personelin özel giysilere ihtiyacı olmayabilir ama mutlaka lateks eldiven giymeli ve hastane elbisesi, gözleri koruyan özel maske gibi koruyucu kıyafetler kullanması gerekir. Mikroba maruz kalan kişiler tedavi boyunca karantinaya alınacaktır.

Antibiyotikler. Mikroba maruz kalan kişilere mikrobun varlığı henüz kanıtlanmamış olsa bile ağızdan veya damardan antibiyotik verilecektir. 

Aşılar. Günümüzde şarbon, botulinum toksin (kas felci), tularemi (kemirgenlerden insanlara geçen bir hastalık), ateşli salgın, Balkan gribi ve suçiçeği gibi hastalıkların aşısı mevcuttur. Yakın gelecekte risin ve stafilokok toksinlere karşı aşılanabilmek de mümkün olabilir.

Prof. Dr. Kaan AYDOS

sperm hücrelerin%86 sında haploid %8 sinde diploid %4 ünde anöploid % 2 sinde kaotik yapı tespit edilmiştir bir grup hücrede nukleusun yanısıra s... devamı